Obavještenje o 22. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXII redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta

Opširnije...

Obavještenje za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-07-1078-04/16 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije domaćinstvo,

Opširnije...

Obavještenje za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-07-1078-03/16 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije

Opširnije...

Obavještenje o podnesenim zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda od podnosioca BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik dana
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O OPŠTIM RASPRAVAMA

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštim raspravama o nacrtima tih dozvola, koje će se održati kako slijedi:

  • po Zahtjevu za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole I reda broj 06-03-739/140/16 od
Opširnije...