Obavještenje o zahtjevu za dozvolu (“SOLIS“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.04.2014. godine pod brojem 06-03-371/11/14 primila od “SOLIS“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnja električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SOLIS 01“, opština Lukavac, instalisane snage 136,00 kW AC (132,00 kW DC) i predviđene ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu (Axpo BH d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.05.2014. godine pod brojem 06-03-433/13/14 primila od Axpo BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa ...

Opširnije...

Obavještenje o nastavku 10. redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju nastavka X redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Obavještenje o 11. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XI redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za ...

Opširnije...

Obavještenje o 10. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju X redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...