Obavještenje o 23. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXIII redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj raspravi („SE SOLAR 1-2“ Hadžići)

Na osnovu Odluke broj 06-03-786-07/27/15 donesene na XXII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.12.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 21.09.2015. godine primio od OD „SE SOLAR 1-2“ Hadžići, vl. Hrbat Mirsada iz Sarajeva Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj raspravi („ELGRAD“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-695-08/24/15 donesene na XXII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.12.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 05.08.2015. godine primio od „ELGRAD“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („MAC ECO OIL“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 19.11.2015. godine pod brojem 06-03-963/33/15 primila od „MAC ECO OIL“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („GOLD ENERGY“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.09.2015. godine pod brojem 06-03-754/25/15 primila od „GOLD ENERGY“ d.o.o. Gradačac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za ...

Opširnije...