Obavještenje o žalbi (ENERGOSOL d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2015. godine pod brojem 04-05-611/15 primila žalbu ENERGOSOL d.o.o. Stolac, Aladinići bb, Stolac na Rješenje broj: ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (Eco Energy d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2015. godine pod brojem 04-05-612/15 primila žalbu Eco Energy d.o.o. Gračanica, Sarajevska 1, Gračanica na Rješenje broj: ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (Door-Design d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2015. godine pod brojem 04-05-616/15 primila žalbu Door-Design d.o.o. Sarajevo, Gabelina br.3, Sarajevo na Rješenje broj: ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (Door-Design d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2015. godine pod brojem 04-05-615/15 primila žalbu Door-Design d.o.o. Sarajevo, Gabelina br.3, Sarajevo na Rješenje...

Opširnije...

Odluka o izboru predsjednika FERK-a

Na osnovu člana 25. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), člana 16. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14), te člana 8. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ....

Opširnije...