Obavještenje o zahtjevu (DF GRADNJA d.o.o. )

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.11.2014. godine pod brojem 06-03-866/29/14 primila od DF GRADNJA d.o.o. Konjic Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Duboki potok“, na rijeci Trešanici, opština Konjic, instalisane snage 808 kW i predviđene godišnje proizvodnje 3,581 GWh, uz koji je podnosilac zahtjeva ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („BEA“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 18.11.2014. godine pod brojem 06-03-880/30/14 primila od „BEA“ d.o.o. Mekiš bb - Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BE.23-1“, naselje Mekiš, opština Tešanj, instalisane snage 23 kWp DC (20 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 25,1 MWh, uz ...

Opširnije...

Opšta rasprava (o Nacrtu pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke za djelatnost distribucije električne energije)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 24.02.2015. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke za djelatnost distribucije električne energije

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), u odnosu na ranije važeći zakon, izmijenjene su i dopunjene nadležnosti FERK-a. Ovim zakonom je propisana nadležnost FERK-a za donošenja metodologije i utvrđivanja tarifnih stavova samo za korištenje distributivnog  sistema. Kako je navedenim ...

Opširnije...

OGLAS za prijem u radni odnos

Na temelju članka 5. Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK (pročišćeni tekst) broj 05-08-1051-15/11 od 24.10.2011. godine i broj 05-08-114-04/13 od 30.1.2013. godine, te članka 4. Priloga broj 2 Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos i raspisivanju oglasa broj 04-08-120-01/15 od 23.2.2015. godine, FERK objavljuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
za sljedeća radna mjesta

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-944/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 08.12.2014. godine pod brojem 04-05-944/14 primila žalbu H.M. na Elektroenergetska ...

Opširnije...