Zahtjev za izmjenu dozvole (HSE BH d.o.o.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 13.02.2014. godine pod brojem 06-03-179/4/14 primila od HSE BH d.o.o iz Sarajeva Zahtjev za izmjenu dozvole za rad – licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda broj 06-03-507/21/12 od 11.07.2012. godine, radi promjene adrese društva, uz koji je podnosilac ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-1464/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.12.2013. godine FERK pod brojem 04-05-1464/13 primio žalbu A.P. iz V.K. na Elektroenergetsku saglasnost...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-1466/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.12.2013. godine, pod brojem 04-05-1466/13, primila žalbu N.H. iz I. na Elektroenergetsku saglasnost broj:...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-1205/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.10.2013. godine, pod brojem 04-05-1205/13, primila žalbu ELEKTRO GRUPA d.d. Jajce, ul. Hrvoja Vukčića ...

Opširnije...

Obavještenje o 5. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 59/04) FERK će održati svoju V redovnu sjednicu u ...

Opširnije...