Opšta rasprava („REMEDIA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-309-10/8/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI  

FERK je 27.03.2014.godine primio od „REMEDIA“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „AHIMBAŠIĆI 1“ naselje Klokotnica, opština Doboj Istok, instalisane snage 21,5 kWp DC (22,00 kW AC) i predviđene ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Axpo BH d.o.o.)

 Na osnovu Odluke broj 06-03-433-07/13/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI   

FERK je 16.05.2014. godine primio od Axpo BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-433/13/14, o čemu je javnost bila obaviještena 27.06.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao i na internetskoj ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-04-188-06/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.05.2014. godine pod brojem 04-04-188-06/14 primila žalbu S.S. iz S. na Elektroenergetsku saglasnost broj: 202-33528/12 od 28.01.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi br. 04-04-402/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.05.2014. godine pod brojem 04-04-402/14 primila žalbu A.P. iz V.K. zastupanog po advokatu V.S. iz V.K. na Elektroenergetsku saglasnost broj: 56860/2014 od 17.04.2014. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o odgađanju 13. redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o odgađanju održavanja XIII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 29/14) FERK obavještava da zbog obaveza prema Parlamentu Federacije BiH održavanje svoje XIII redovne sjednice u 2014. godini, odgađa za ponedjeljak, ...

Opširnije...