Obavještenje o 1. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju 1. redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH2, broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Opširnije...

Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sva zainteresovana lica da dostave svoje pisane komentare o nacrtima tih dozvola, kako slijedi:

  • po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE broj 06-03-930/158/16 od 09.2016. godine,
Opširnije...

Obavještenje o podnesenim Zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnosioca SAMELAY d.o.o. Tešanj
Opširnije...

Javna rasprava (DOO „PETROL-P“ Bihać)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1050-05/170/16 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 16.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 31.10.2016. godine primio od DOO „PETROL-P“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („PAPIĆ“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-883-08/154/16 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 16.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 05.09.2016. godine primio od „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje...

Opširnije...