Javna rasprava („AHMETSPAHIĆ PROMET“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-563-03/16 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 22.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.4.2016. godine zaprimio od „AHMETSPAHIĆ PROMET“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenim Zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnosioca „ELWORK“ d.o.o. Tuzla dana05.2016. godine pod brojem 06-03-623/120/16, za solarnu fotonaponsku elektranu „ELWORK 1“, Grad Tuzla, instalisane snage 30,00 kW AC (29,95 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 34,80 MWh,
  • Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnosioca „SJAJ“ Maglaj, d.o.o. dana06.2015. godine pod brojem 06-03-579/18/15, za solarnu fotonaponsku elektranu „SJAJ“, opština Maglaj, instalisane snage 23,00 kW AC (30,24 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 26,90 MWh.
Opširnije...

Javna rasprava („UNIKOMERC“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-456-  /62/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 08.04.2016. godine primio od „UNIKOMERC“ d.o.o. iz Gradačca Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-456/62/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 21. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za

Opširnije...

Javna rasprava („RPC Superfos Balkan“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-399-06/29/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 29.03.2016. godine primio preko Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice, pod brojem 06-03-399/29/16, uz koji je podnosilac

Opširnije...

Javna rasprava („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-556-05/109/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.04.2016. godine primio odPETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence)  za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, pod brojem 06-03-556/109/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19.

Opširnije...