Obavještenje o Zahtjevu („SM“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1083-06/43/15 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 31.03.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

FERK je 29.12.2015. godine primio od Proizvodnja električne energije „SM“, vl. Brka Semira, iz Tešnja, Zahtjev za izdavanje ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

-          Zahtjev za izdavanje dozvole za rad Operatoru za OIEiEK od podnosioca Operator za obnovljive ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-149/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2016. godine pod brojem 04-05-149/16 primila žalbu RIVA d.o.o. iz Tuzle na Rješenje broj: 122949/2015 ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-1020/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.12.2015. godine pod brojem 04-05-1020/15 primila žalbu Ć.V. iz B. na akt broj: 03-5-12-21998/2015 od 19.11.2015. ...

Opširnije...