Obavještenje o 16. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Obavještenje o 15. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Opšta rasprava (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-307-12/7/14 donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 22.08.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.03.2014. godine primio od G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Torlakovac“, na vodotoku rijeke Sokolinski potok, opština Donji Vakuf, instalisane snage 470 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2,2 GWh, pod ...

Opširnije...

Opšta rasprava („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-389-09/12/14 donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 22.08.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 29.04.2014. godine primio od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-389/12/14, o čemu je javnost bila obaviještena 22.07.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao ....

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („VESNA-S“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.03.2014. godine pod brojem 06-03-244/6/14 primila od „VESNA-S“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Pršljanica 1“, na vodotoku rijeke Veseočice, naselje Vesela, opština Bugojno, instalisane snage 200 kW i predviđene godišnje ...

Opširnije...