Opšta rasprava („JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-529-04/97/16 donesene na XVI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 25.08.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 22.04.2016. godine primio od „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, pod brojem 06-03-529/97/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 22.

Opširnije...

Obavještenje o 16. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na temelju člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika

Opširnije...

Obavještenje o prispjelim Zahtjevima

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je primila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnosioca
Opširnije...

Javna rasprava („VEKTOR-INTEGRA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-661-03/126/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 30.05.2016. godine primio odVEKTOR-INTEGRA“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, pod brojem 06-03-661/126/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno

Opširnije...

Javna rasprava („STUDEN&CO.AREX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-717-01/136/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 20.06.2016. godine primio od „STUDEN&CO.AREX“ d.o.o. Gradačac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, pod brojem 06-03-717/136/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19.

Opširnije...