Obavještenje o žalbi br. 04-05-1205/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.10.2013. godine, pod brojem 04-05-1205/13, primila žalbu ELEKTRO GRUPA d.d. Jajce, ul. Hrvoja Vukčića ...

Opširnije...

Obavještenje o 5. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 59/04) FERK će održati svoju V redovnu sjednicu u ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 27.01.2014. godine pod brojem 06-03-122/2/14 primila od „ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o. LIVNO Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Gradska toplana Livno“, opština Livno, instalisane snage 78 kWp DC (85 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 91,62 MWh, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 10. stav (2) odnosno članom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci. Postupajući po...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („SV Energija“ d.o.o.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 20.01.2014. godine pod brojem 06-03-86/1/14 primila od „SV Energija“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „LEPENICA 1“, opština Tešanj, instalisane snage 10,08 kWp DC (10,00 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 11,700 MWh uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 10. stav (2) odnosno članom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci. Postupajući...

Opširnije...