Opšta rasprava (Nacrt pravilnika za izradu i primjenu dijagrama opterećenja)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.07.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika za izradu i primjenu dijagrama opterećenja

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije, te radi regulisanja tržišta električne energije u Federaciji ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.03.2014. godine pod brojem 06-03-307/7/14 primila od G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Torlakovac“, na vodotoku rijeke Sokolinski potok, opština Donji Vakuf, instalisane ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOSТ

da je 29.04.2014. godine pod brojem 06-03-389/12/14 primila od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u ...

Opširnije...

Opšta rasprava („SOLIS“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-371-09/11/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.04.2014. godine primio od „SOLIS“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SOLIS 01“ u naselju Poljice, opština Lukavac, instalisane snage 136,0 kW AC (132,0 kWp DC) i predviđene ...

Opširnije...

Opšta rasprava („REMEDIA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-309-10/8/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI  

FERK je 27.03.2014.godine primio od „REMEDIA“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „AHIMBAŠIĆI 1“ naselje Klokotnica, opština Doboj Istok, instalisane snage 21,5 kWp DC (22,00 kW AC) i predviđene ...

Opširnije...