Obavještenje o zahtjevu („GROHS H&G" d.o.o Sarajevo)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH" broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.09.2013. godine primila od „GROHS H&G" d.o.o Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani SE „PRETIS", opština Vogošća, instalisane snage 149,75 kWp DC (148,50 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 202,219 MWh pod brojem 06-03-1099/82/13, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 10. stav (2) odnosno članom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci. Postupajući po članu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („SSL" d.o.o. Lukavac)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH" broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.08.2013. godine pod brojem 06-03-1014/76/13 primila od „SSL" d.o.o. Lukavac Zahtjev za izmjenu Dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnja električne energije broj 06-03-1443/19/10 od 10.02.2011. godine, u proizvodnom objektu termoelektrane TE „SSL" (u sastavu „SSL" d.o.o. Lukavac, opština Lukavac) instalisane snage 6.475 kW + 4.480 kW i predviđene godišnje proizvodnje 86.763 MWh, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 10. stav (2) odnosno članom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci. Postupajući po članu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun.

Opširnije...

Opšta rasprava („Veliko sunce" d.o.o. iz Stoca)

Na osnovu Odluke broj 06-03-983-07/75/13 donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 30.10.2013. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.08.2013. godine primio od „Veliko sunce" d.o.o. iz Stoca Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „VELIKO SUNCE 1" naselje Pješivac, opština Stolac, instalisane snage 149,76 kWp (165,60 kW) i predviđene godišnje proizvodnje 188,327 MWh, pod brojem 06-03-983/75/13, o čemu je javnost bila obaviještena 02.10.2013. godine putem „Večernjeg lista" i „Oslobođenja", kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnje električne energije za „Veliko sunce" d.o.o. iz Stoca, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja će se održati u prostorijama FERK-a u Mostaru, dana 18.11.2013. godine u 11:00 sati.

Opširnije...

Opšta rasprava (JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar)

Na osnovu Odluke broj 06-03-739-08/55/13 donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 30.10.2013. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 19.06.2013. godine primio od JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-739/55/13, o čemu je javnost bila obaviještena 28.08.2013. godine putem „Oslobođenja" i „Večernjeg lista", kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za rad - licence za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda za JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja će se održati u prostorijama FERK-a u Mostaru, dana 19.11.2013. godine u 10:00 sati.

Opširnije...

Opšta rasprava (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo)

Na osnovu Odluke broj 06-03-774-07/58/13 donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 30.10.2013. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.06.2013. godine primio od JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-774/58/13, o čemu je javnost bila obaviještena 28.08.2013. godine putem „Oslobođenja" i „Večernjeg lista", kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za rad - licence za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja će se održati u prostorijama FERK-a u Mostaru, dana 19.11.2013. godine u 12:00 sati.

Opširnije...