Obavještenje o Zahtjevu („VESNA-S“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 06.03.2014. godine pod brojem 06-03-244/6/14 primila od „VESNA-S“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Pršljanica 1“, na vodotoku rijeke Veseočice, naselje Vesela, opština Bugojno, instalisane snage 200 kW i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi na saglasnost br. 47452/2014

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da će u predmetu JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KLJUČ razmatrati Elektroenergetsku saglasnost broj 47452/2014 od dana 05.03.2014. godine koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. Istu će FERK rješavati u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Više informacija zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 14. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIV redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrt pravilnika za izradu i primjenu dijagrama opterećenja)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.07.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika za izradu i primjenu dijagrama opterećenja

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije, te radi regulisanja tržišta električne energije u Federaciji ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.03.2014. godine pod brojem 06-03-307/7/14 primila od G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Torlakovac“, na vodotoku rijeke Sokolinski potok, opština Donji Vakuf, instalisane ...

Opširnije...