Obavještenje o 4. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IV redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 59/04) FERK će održati svoju...

Opširnije...

Opšte rasprave, obavještenje

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluka donesenih na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 27.02.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTIM RASPRAVAMA
o Nacrtu pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije i Nacrtu pravilnika o metodologiji o načinu utvrđivanja garantnih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije, te radi regulisanja tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, zasnovan je FERK, kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica. Zakonom o električnoj energiji u...

Opširnije...

Opšte rasprave, obavještenje

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluka donesenih na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 27.02.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTIM RASPRAVAMA
o Nacrtu pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije, Nacrtu pravilnika za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije i Nacrtu pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije, te radi regulisanja tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovan je FERK, kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica. Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine...

Opširnije...