Javna rasprava (EZPADA d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-908-03/155/16 donesene na XX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 15.09.2016. godine primio od EZPADA d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-879/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.09.2016. godine FERK pod brojem 04-05-879/16 primio žalbu BFS d.o.o.  Sarajevo na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost

Opširnije...

Obavještenje o 20. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine

Opširnije...

Opšta rasprava o Nacrtu pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 07.10.2016. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola

FERK je 07.10.2016. godine na XIX redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (EZPADA d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.09.2016. godine pod brojem 06-03-908/155/16 primila od EZPADA d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom

Opširnije...