Opšta rasprava („BINGO“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-577-07/20/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 14.07.2014. godine primio od „BINGO“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BINGO SOLAR 02“, na krovu objekta u Bosanskoj Poljani, opština Tuzla, instalisane snage 144,00 kW AC...

Opširnije...

Opšta rasprava („BAHEN-GRADNJA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-562-07/18/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 08.07.2014. godine primio od „BAHEN-GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BUJACI“, naselje Bujaci, opština Goražde, instalisane snage 150,0 kW AC (149,75 kWp DC) i predviđene godišnje...

Opširnije...

Obavještenje o 17. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrt pravilnika za izdavanje dozvola iz djelatnosti naftne privrede)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.09.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da će ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu („EMY“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 18.06.2014. godine pod brojem 06-03-517/14/14 primila od „EMY“ d.o.o. Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SE EMY 2“, naselje Mravići, opština Doboj Istok, instalisane snage 30,0 kW AC (33,0 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...