Obavještenje o žalbi (ADAZAL d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.02.2016. godine pod brojem 04-05-260-01/16 primila žalbu ADAZAL d.o.o. Sarajevo na ...

Opširnije...

Obavještenje o 9. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IX redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. ...

Opširnije...

Javna rasprava („BINGO“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-243-05/7/16 donesene na VIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 06.05.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 19.02.2016. godine primio od „BINGO“ d.o.o Tuzla Zahtjev za izmjenu i dopunu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu („Elur 1“)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.04.2016. godine pod brojem 06-03-452/59/16 primila od „ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju ...

Opširnije...