Obavještenje o Zahtjevu („BRATSTVO“ d.d.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.04.2014. godine pod brojem 06-03-361/10/14 primila od „BRATSTVO“ d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „TELE-COM 1“ na objektu u Ulici Vrški put bb, opština ...

Opširnije...

Opšta rasprava („BIOTECH“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-181-07/5/14 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 13.05.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 17.02.2014. godine primio od „BIOTECH“ d.o.o. Busovača Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BIOTECH“, naselje Kaćuni, opština Busovača, instalisane snage 9,00 kWp DC (10,00 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Obavještenje o 7. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne ...

Opširnije...

Opšta rasprava („SV Energija“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-86-06/1/14 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.01.2014. godine primio od „SV Energija“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „LEPENICA 1“, opština Tešanj, instalisane snage 10,08 kWp DC (10,00 kW AC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Opšta rasprava („IEP energija“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1560-11/88/13 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.12.2013. godine primio od „IEP energija“ d.o.o Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izmjenu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije broj 06-03-890/29/11 od 30.11.2011. godine, u proizvodnom objektu mHE „Sastavci“, na vodotoku rijeke Vrbas, ...

Opširnije...