Obavještenje o podnesenom Zahtjevu (PROENERGY d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.08.2014. godine pod brojem 06-03-631/25/14 primila od PROENERGY d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 12. stav (1) odnosno članom 22. i članom 26. Pravilnika ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu ( „ESPRO“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 27.06.2014. godine pod brojem 06-03-539/17/14 primila od „ESPRO“ d.o.o Donji Vakuf Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ESPRO 1“, naselje Kopčić, opština Donji Vakuf, instalisane snage 51,36 kWp DC (60,00 kW AC) i predviđene ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu („BINGO“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.07.2014. godine pod brojem 06-03-577/20/14 primila od „BINGO“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BINGO SOLAR 02“, na krovu objekta u Bosanskoj Poljani, opština Tuzla instalisane ....

Opširnije...

Obavještenje o 16. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Obavještenje o 15. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...