Obavještenje o 21. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXI redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. ....

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu (PRIMORKA d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 10.10.2014. godine pod brojem 06-03-767/27/14 primila od PRIMORKA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 12. stav (1) odnosno članom 22. i ...

Opširnije...

Opšta rasprava („NINO-HA“ d.o.o. )

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 13.11.2014. godine pod brojem 06-03-863/28/14 primila od „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KONAK“, naselje Mravići, opština Doboj Jug, instalisane snage 30,0 kW AC (33,0 kWp DC) i predviđene ...

Opširnije...

Opšta rasprava („GRID BH“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-522-11/15/14 donesene na XX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 08.12.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.06.2014. godine primio od „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Mujada“, na Prusačkoj rijeci, opština Donji Vakuf, instalisane snage 1.281 kW i predviđene godišnje proizvodnje 7,586 GWh, pod brojem 06-03-522/15/14 o čemu...

Opširnije...

Obavještenje o 20. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX redovne sjednice FERK-a u 2014. godini 

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...