Obavještenje o žalbi (ANTONIO COMMERCE d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.6.2015. godine pod brojem 04-05-553/15 primila žalbu ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava bb, Mostar ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi („AN & AD“ d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.06.2015. godine pod brojem 04-05-574/15 primila žalbu „AN & AD“ d.o.o. Sarajevo, Bačići do br. 23, Sarajevo, ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi („Šumaprojekt“ d.d.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.06.2015. godine pod brojem 04-05-544/15 primila žalbu „Šumaprojekt“ d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (NAPOLEON-ROTT d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.06.2015. godine pod brojem 04-05-554/15 primila žalbu NAPOLEON-ROTT d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10 ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-646/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.07.2015. godine pod brojem 04-05-646/15 primila žalbu M.B. na Rješenje broj: III-1-M-1128/15 od 11.05.2015. godine, koje je ...

Opširnije...