Obavještenje o Zahtjevu (GP TOMING d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 01.10.2015. godine pod brojem 06-03-818/28/15 primila od GP TOMING d.o.o. Grude Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (ROYAL HUBL d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.09.2015. godine pod brojem 04-05-751/15 primila žalbu ROYAL HUBL d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo na Rješenje broj: ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (Hercegovina građevinsko zanatstvo d.o.o.)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 28.09.2015. godine pod brojem 04-05-804/15 primila žalbu Hercegovina građevinsko zanatstvo d.o.o. Mostar, Kneza Višeslava 30, ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-514-01/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.09.2015. godine pod brojem 04-05-514-01/15 primila žalbu M.A. iz K. zastupanog po advokatu P.E. iz K. na ...

Opširnije...