Opšta rasprava („SV Energija“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-86-06/1/14 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.01.2014. godine primio od „SV Energija“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „LEPENICA 1“, opština Tešanj, instalisane snage 10,08 kWp DC (10,00 kW AC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Opšta rasprava („IEP energija“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1560-11/88/13 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.12.2013. godine primio od „IEP energija“ d.o.o Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izmjenu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije broj 06-03-890/29/11 od 30.11.2011. godine, u proizvodnom objektu mHE „Sastavci“, na vodotoku rijeke Vrbas, ...

Opširnije...

Opšta rasprava („ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-122-08/2/14 donesene na V redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.01.2014. godine primio od „ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o. LIVNO Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Gradska toplana Livno“, opština Livno, instalisane snage 78 kWp DC (85 kW AC) i predviđene godišnje...

Opširnije...

Obavještenje o 6. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 59/04) FERK ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu („BIOTECH“ d.o.o.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 17.02.2014. godine pod brojem 06-03-181/5/14 primila od „BIOTECH“ d.o.o. Busovača Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BIOTECH“, naselje Kaćuni, opština Busovača, instalisane snage 9,00 kWp DC (10,00 kW AC) i predviđene...

Opširnije...