Opšta rasprava („ELGRAD“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-335-10/9/14 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.06.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 07.04.2014. godine primio od „ELGRAD“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izmjenu dozvole za rad - licence, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-98/2/08 od 23.11.2010. godine ...

Opširnije...

Obavještenje o 12. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za ...

Opširnije...

Obavještenje o tehničkoj raspravi (Nacrt opštih uslova za isporuku el. energije)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na osnovu Odluke broj 01-07-161-29/14 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 26.06.2014.godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O TEHNIČKOJ RASPRAVI

FERK je na II redovnoj sjednici održanoj 10.02.2014. godine usvojio Nacrt opštih uslova za isporuku električne energije sa Obrazloženjem. Javnost je o navedenom bila obaviještena, te pozvana na dostavljanje pisanih i/ili usmenih komentara na opštim ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu (“SOLIS“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.04.2014. godine pod brojem 06-03-371/11/14 primila od “SOLIS“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnja električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SOLIS 01“, opština Lukavac, instalisane snage 136,00 kW AC (132,00 kW DC) i predviđene ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu (Axpo BH d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.05.2014. godine pod brojem 06-03-433/13/14 primila od Axpo BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa ...

Opširnije...