Obavještenje o žalbi (04-05-102-04/17)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        da je 12.06.2017. godine pod brojem 04-05-102-04/17 primila žalbu D.G. i dr. zastupani po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Jurišić

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (04-05-570/17)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je  30.05.2017. godine pod brojem 04-05-570/17 primila žalbu A.Š. na Rješenje broj: 03-04-221-31115/17 od 24.05.2017. ...

Opširnije...

Obavještenje o 13. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu dozvole („IVEX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-543-03/34/17 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 03.07.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 18.05.2017. godine primio od „IVEX“ d.o.o. Usora Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune ....

Opširnije...