Obavještenje o 19. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIX redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom zahtjevu („EKO-SAN“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 16.07.2014. godine pod brojem 06-03-580/22/14 primila od „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „O.Š. Meša Selimović“, Grad Sarajevo, instalisane snage 23 kW AC (25 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje ...

Opširnije...

Saopštenje sa 18. redovne sjednice

SAOPŠTENJE O REDOVNOJ SJEDNICI FERK-a

Obzirom na odredbe direktiva Evropske Unije iz oblasti energije vezane za dinamiku i preduslove do potpunog otvaranja tržišta 01.01.2015. godine, te dužnosti i ovlasti regulatornog organa, a u vezi preuzetih obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK na 18. redovnoj sjednici održanoj u petak, 24.10.2014. godine donijela je nove Opšte uslove za isporuku ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi na een. saglasnost broj 42126/2013

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST 

Da je 23.06.2014. godine FERK pod brojem 04-05-526/14 primio žalbu I.B. i M.B. zastupanog po I.B. oba iz I. na Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013 od 03.01.2014. godine i Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013-1 od 03.01.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će  rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi na een. saglasnost broj 008-06-14/0581

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 01.08.2014. godine pod brojem 04-05-612/14 primila žalbu F.H. iz J. na Elektroenergetsku suglasnost broj 008-06-14/0581 od 11.06.2014. godine, koju je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce. FERK će rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.