Obavještenje o opštoj raspravi („HIFA-OIL“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-371-01/13/16 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 15.04.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 24.03.2016. godine primio od „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj raspravi („BTG“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-364-03/11/16 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 15.04.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.03.2016. godine primio od „BTG“ d.o.o. TOMISLAVGRAD Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-109/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 29.1.2016. godine FERK pod brojem 04-05-109/16 primio žalbu SP „Budo“ d.o.o. Zenica na Rješenje broj: ...

Opširnije...

Obavještenje o 6. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. ...

Opširnije...