Obavještenje o opštoj raspravi

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 23.07.2015. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), koji predstavlja ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (br. 04-05-469/15)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 19.05.2015. godine pod brojem 04-05-469/15 primila žalbu S.A. iz B.P., R.S. zastupanog po M.A. iz D. na ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi (br. 04-05-427/15)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.05.2015. godine pod brojem 04-05-427/15 primila žalbu Opština Novo Sarajevo zastupane po Opštinskom načelniku na Rješenje ...

Opširnije...

Obavještenje o 13. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za ...

Opširnije...

Opšta rasprava (ENERGOSOL d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-555-06/15/15 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 03.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 17.06.2015. godine primio od ENERGOSOL d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani ,,PJEŠIVAC 1“, naselje Pješivac, opština Stolac, instalisane snage 150 kW AC (149,94 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, pod brojem 06-03-555/15/15 o ...

Opširnije...