Opšta rasprava („EKO-SAN“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-580-13/22/14 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 19.11.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 16.07.2014. godine primio od „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „O.Š. Meša Selimović“, Grad Sarajevo, instalisane snage 23 kW AC (25 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije )

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije. Ovim Zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj licitaciji za prodaju vozila

Na osnovu Odluke broj 08-08-283-17/14 donesene na nastavku 19/14 internog sastanka održanog u Mostaru dana 22.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pisanih ponuda     

  1. Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Opel, model Corsa, sa sljedećim karakteristikama: motor 1,4 litra, benzin, 16 ventila, 66 kW, broj karoserije: WOLOXCF6866019057, broj motora: Z14XEP19FV6845, prva registracija 14.11.2005. godine, registrovan do 14.11.2015. godine, pređeno kilometara 81600, klima ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-664/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.09.2014. godine FERK pod brojem 04-05-664/14 primio žalbu „Bosniadream" d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj: 04-3-221-61762/2014 od 24.07.2014. godine, koji je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi broj: 04-05-732/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.09.2014. godine pod brojem 04-05-732/14 primila žalbu T.V-H. iz S., RH na Elektroenergetsku suglasnost broj 223-44223/12 od 08.12.2012. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.