Javna rasprava („LADANUŠIĆ“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-638-04/121/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.05.2016. godine primio od LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno-Posušje Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, solarna fotonaponska elektrana „LADANUŠIĆ“, na krovu postojećeg poslovnog objekta u naselju Rakitno, opština

Opširnije...

Javna rasprava („KAKANJ PETROL“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-409-09/39/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 29.03.2016. godine primio preko Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj, pod brojem 06-03-409/39/16, uz koji je podnosilac

Opširnije...

Javna rasprava („GANJGO PETROL“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-391-05/21/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 29.03.2016. godine preko Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije primio Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug, pod brojem 06-03-391/21/16, uz koji je podnosilac

Opširnije...

Javna rasprava (Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-653-04/123/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 27.05.2016. godine primio od Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, pod brojem 06-03-653/123/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 21.

Opširnije...

Javna rasprava (Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-663-04/127/16 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 20.07.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 31.05.2016. godine primio od Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, pod brojem 06-03-663/127/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom

Opširnije...