Obavještenje o zahtjevu („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOSТ

da je 29.04.2014. godine pod brojem 06-03-389/12/14 primila od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u ...

Opširnije...

Opšta rasprava („SOLIS“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-371-09/11/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 23.04.2014. godine primio od „SOLIS“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SOLIS 01“ u naselju Poljice, opština Lukavac, instalisane snage 136,0 kW AC (132,0 kWp DC) i predviđene ...

Opširnije...

Opšta rasprava („REMEDIA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-309-10/8/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI  

FERK je 27.03.2014.godine primio od „REMEDIA“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „AHIMBAŠIĆI 1“ naselje Klokotnica, opština Doboj Istok, instalisane snage 21,5 kWp DC (22,00 kW AC) i predviđene ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Axpo BH d.o.o.)

 Na osnovu Odluke broj 06-03-433-07/13/14 donesene na XIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.07.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI   

FERK je 16.05.2014. godine primio od Axpo BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-433/13/14, o čemu je javnost bila obaviještena 27.06.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao i na internetskoj ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-04-188-06/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 15.05.2014. godine pod brojem 04-04-188-06/14 primila žalbu S.S. iz S. na Elektroenergetsku saglasnost broj: 202-33528/12 od 28.01.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.