Javna rasprava („ČULE PROMET“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-984-07/165/16 donesene na XXIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 11.10.2016. godine primio od „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj...

Opširnije...

Javna rasprava („DELTA PETROL“ Kakanj d.o.o. )

Na osnovu Odluke broj 06-03-1099-02/174/16 donesene na XXIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.12.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 14.11.2016. godine primio od „DELTA PETROL“ Kakanj d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-1009/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 da je 23.09.2016. godine pod brojem 04-05-1009/16 primila žalbu S.P. zastupan po punomoćnici J.H. na Rješenje broj: 03-4-221-38182/16

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-931/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.09.2016. godine pod brojem 04-05-931/16 primila žalbu A.H. zastupane po punomoćnici J.H. na Rješenje broj: 03-4-221-38192/16 ...

Opširnije...

Obavještenje o 23. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXIII redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Opširnije...