Obavještenje o Zahtjevu (ENERGOSOL d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 17.06.2015. godine pod brojem 06-03-555/15/15 primila od ENERGOSOL d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PJEŠIVAC 1“, naselje Pješivac, opština Stolac, instalisane snage 150 kW AC (149,94 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi broj 04-04-332/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.03.2015. godine pod brojem 04-04-332/15 primila žalbu S.Š. iz Z. na Rješenje broj 03-6-401-5501/2015 od 18.03.2015. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 11. redovnoj sjednici FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XI redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u ...

Opširnije...

Obavještenje o opštoj raspravi (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-69-16/1/15 donesene na X redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 11.06.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 21.01.2015. godine primio Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „VRBAS-ENERGIJA“ d.o.o. Donji Vakuf u postupku prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-307/7/14 od 12.09.2014. godine podnosioca zahtjeva G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik kao postojećeg ...

Opširnije...