Javna rasprava („TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1142-05/179/16 donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 26.01.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 01.12.2016. godine primio od „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, pod brojem 06-03-1142/179/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 22. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje

Opširnije...

Javna rasprava („ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo)

Na osnovu Odluke broj 06-03-97-01/8/17 donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 26.01.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 19.10.2016. godine pod brojem 06-03-1000/166/16 primio od „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u postupku prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-851/151/16 od 07.10.2016. godine sa „MIMS-INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo kao postojećeg

Opširnije...

Javna rasprava (DOO „PETROL-P“ Bihać)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1049-07/169/16 donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 26.01.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 31.10.2016. godine primio od DOO „PETROL-P“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, pod brojem 06-03-1049/169/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 23. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz

Opširnije...

Obavještenje o 2. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O OPŠTIM RASPRAVAMA

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštim raspravama o nacrtima tih dozvola, koje će se održati kako slijedi:

-          po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1054/171/16 od 31.10.2016. godine, podnosioca zahtjeva „Jaklići B&B“ d.o.o. Prozor-Rama za solarnu fotonaponsku elektranu „Rama“, opština Prozor-Rama, ograničene instalisane

Opširnije...