Javna rasprava („RPC Superfos Balkan“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-399-06/29/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 29.03.2016. godine primio preko Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice, pod brojem 06-03-399/29/16, uz koji je podnosilac

Opširnije...

Javna rasprava („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-556-05/109/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.04.2016. godine primio odPETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence)  za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, pod brojem 06-03-556/109/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19.

Opširnije...

Javna rasprava (d.o.o. „INTER-BUTAN“ )

Na osnovu Odluke broj 06-03-453-05/60/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 08.04.2016. godine primio od preduzeća d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence)  za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-453/60/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 21. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad

Opširnije...

Javna rasprava („HIFA“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-493-05/77/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 18.04.2016. godine primio od „HIFA“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, pod brojem 06-03-493/77/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19. odnosno članom 22. Pravilnika o izdavanju ...

Opširnije...

Javna rasprava („GRANITEX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-656-02/125/16 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.06.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.05.2016. godine primio od „GRANITEX“ d.o.o. Čapljina Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, solarna fotonaponska elektrana „GRANITEX“, Trebižat bb, opština Čapljina, instalisane snage 22,00 kW AC (22,68 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...