Javna rasprava („MHA ENERGOGROUP“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-983-08/164/16 donesene na XXII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 23.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 11.10.2016. godine primio od „MHA ENERGOGROUP“ d.o.o. iz Ilidže Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju

Opširnije...

Podneseni Zahtjev („ČULE PROMET“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 11.10.2016. godine pod brojem 06-03-984/165/16 primila od „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za

Opširnije...

Javna rasprava („SJAJ“ Maglaj)

Na osnovu Odluke broj 06-03-811-12/148/16 donesene na XXII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 23.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.07.2016. godine primio od „SJAJ“ Maglaj, d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata

Opširnije...

Javna rasprava ( FSE „Bljesak“, vl. Ivanka Sabljić)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1084-03/174/16 donesene na XXII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 23.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 09.11.2016. godine primio od FSE „Bljesak“, vl. Ivanka Sabljić, iz Čitluka Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-903/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.09.2016. godine pod brojem 04-05-903/16 primila žalbu EURO KONTAKT d.o.o. Posušje na Rješenje  broj: III-I-G-1194/16 od 16.08.2016. godine koje je ...

Opširnije...