Izvještaj o radu FERK-a za 2015. godinu

Izvještaj o radu FERK-a za 2015. godinu usvojio je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 14. redovnoj sjednici održanoj 14.12.2016. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku svoje 18. redovne sjednice održane 02.03.2017. godine usvojio isto.

IZVJEŠTAJ O RADU (.pdf)

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

Izvještaj o radu FERK-a za 2014. godinu

Izvještaj o radu FERK-a za 2014. godinu usvojio je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na nastavku 3. redovne sjednice održanom 28.10.2015. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj 17.12.2015. godine usvojio isto.

IZVJEŠTAJ O RADU (.pdf)

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

Izvještaj o radu FERK-a za 2013. godinu

Izvještaj o radu FERK-a za 2013. godinu usvojio je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na nastavku 32. redovne sjednice održane 10.09.2014. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj prvoj redovnoj sjednici održanoj 28.05.2015. godine usvojio isti.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

IZVJEŠTAJ O RADU (za preuzimanje)

Izvještaj o radu za 2012. godinu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 22. redovnoj sjednici, 24.09.2013. godine usvojio Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 13. sjednice, 14.11.2013. godine takođe usvojio navedeni izvještaj. U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

IZVJEŠTAJ O RADU FERK-a ZA 2012. MOŽE SE PREUZETI KLIKOM OVDJE