Struktura zaposlenih

Trenutno je u FERK-u zaposleno 31 lice od kojih 29 sa VSS, jedan zaposleni sa VŠS, te jedan zaposleni sa SSS. Uz zakonom propisane obaveze, zaposleni FERK-a su i lično i profesionalno opredijeljeni ka uspostavljanju tržišnih principa u energetskom sektoru.

Rukovodioci

Sekretar FERK-a

Ivica Drežnjak
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora pravnih poslova

Maarijana Matijević
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za tehničke poslove i licence

Mirsad Šarić 
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za tarife i tržište

Igor Glibić
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za finansije

Zlata Brajlović 
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07