Electricity - List of Applications
Reg.
0
0
0
s2smodern

Broj 06-03-946/70/16
Naziv: Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo
Datum: 16.11.2017. godine 

Broj: 06-03-942/69/17
Naziv. G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Tešanjska 24 a, 71000 Sarajevo
Datum: 14.11.2017. godine

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508