Electricity - List of Applications
Reg.

 06-03-692/48/18
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
ul. Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo
13.07.2018. godine 

06-03-624/44/18
ASA Energija d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića br. 16, 71000 Sarajevo
27.06.2018. godine

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508