Oil and Oil products - List of Applications
Reg.

„GAS PETROL“ d.o.o. Tešanj

Poslovna zona „Vila“ broj 18, 74 260 Tešanj

22.03.2018.

06-03-376/27/18

„PAPIĆ“ d.o.o. Tomislavgrad

Zaobilaznica b.b., 80 240 Tomislavgrad

11.06.2018.

06-03-590/37/18

„SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Pidriš b.b., 70 240 Gornji Vakuf-Uskoplje

27.06.2018.

06-03-618/43/18

 

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508