Oil and Oil products - List of Applications
Reg.
0
0
0
s2smodern

1

JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo

Ul. Vilsonovo šetalište br.15, 71 000 sarajevo

20.10.2017.

06-03-864/61/17

2

BFS d.o.o. Sarajevo

Resnik b.b., 71 260 Kreševo

23.10.2017.

06-03-866/62/17

3

„TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak

Draževići b.b., 71 250 Kiseljak

10.11.2017.

06-03-923/65/17

4

„Srednjobosanske šume“/“Šume središnje Bosne“/“Srednjobosanske šume“ d.o.o.

770 Slavne brdske brigade bb, 70 220 Donji Vakuf

28.11.2017.

06-03-987/75/17

5

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Humac bb, 70 240 Gornji Vakuf-Uskoplje

14.12.2017.

06-03-1007/78/17

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508