Power Supply First Tier Licenses

 06-03-755/143/16
 JP Elektroprivreda BiH d.d. -  Sarajevo
 Vilsonovo šetalište broj 15, 71000 Sarajevo
 01.01.2017. – 31.12.2021.   

 

 06-03-739-10/140
 JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
 Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
 01.01.2017. – 31.12.2021