Electricity - Registar
Reg.
0
0
0
s2smodern

06-03- 631/25/14
PROENERGY d.o.o. iz Mostara
Bišće polje bb, 88000 Mostar
Validity period: do 24.02.2020. godine  

06-03-581/17/17
HSE BH d.o.o. iz Sarajeva
Alije Isakovića broj 1, 71000 Sarajevo
Validity period: 30.11.2017. – 29.11.2022

06-03-508-28/17
Al Trade d.o.o. iz Mostara
Baćevići bb, 88000 Mostar
Validity period: 09.06.2017. – 08.06.2019.

06-03-418/6/15
HEP-Trade d.o.o. iz Mostara
Vukovarska bb, 88000 Mostar
Validity period: do 29.10.2020.

Number: 06-03-908/155/16
Company: EZPADA d.o.o. Mostar
Address: Biskupa Čule b.b., 88000 Mostar
Validity period: 19.03.2017- 18.03.2022. godine 

06-03-973/162/16
ASA Energija d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića br. 16, 71000 Sarajevo
Validity period: 07.12.2016.  – 06.12.2018.

06-03-672/129/16
BNT „HOLDING“ D.D.  Novi Travnik
Mehmeda Spahe 1, 72290 Novi Travnik
Validity period: 07.12.2016.  – 06.12.2018.

06-03-367/12/16
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo
Validity period:  15.06.2016.  – 14.06.2018.

06-03-764/26/15
G-PETROL d.o.o. Sarajevo
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo
Validity period: 15.03.2016- 14.03.2018. 

06-03-1035/38/15
Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva
Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo
Validity period: 15.03.2016. - 14.03.2018.

06-03-512/11/15
Danske Commodities BH d.o.o. iz Sarajeva
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo
Validity period: 06.12.2015. – 05.12.2020.

06-03-680/22/15
GEN-I d.o.o. Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića Number 7, 71000 Sarajevo
Validity period: 28.01.2016. – 27.01.2021.

06-03-507/10/15
EURO-POWER d.o.o. Tešanj
Krndija bb, 74260 Tešanj
Validity period: 06.12.2015. – 05.12.2020.

06-03-767/27/14
Company: PRIMORKA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Address: Fra Didaka Buntića 120 A, 88220 Široki Brijeg
Validity period: 03.02.2015 - 02.02.2017. godine

06-03-433/13/14
Company: Axpo BH d.o.o. Sarajevo
Address: Fra Anđela Zvizdovića Number 1, 71000 Sarajevo
Validity period: 19.11.2014.-18.11.2019.

Number 06-03-289/12/14
Company: „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo
Address: Tešanjska 24a, 71 000 Sarajevo
Validity period: 19.11.2014. – 18.11.2019.

06-03-774/58/13
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Vilsonovo šetalište Number 15, 71 000 Sarajevo
Validity period: 01.01.2014.-31.12.2018.

06-03-739/55/13
JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d Mostar
Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
Validity period: 01.01.2014.-31.12.2018.

06-03-922/ 31/11
EZPADA d.o.o. Mostar
Biskupa Čule bb, 88000 Mostar
Period važenja dozvole: do 18.03.2017.

Number 06-03-231/14/13
"Interenergo d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo
Period važenja dozvole: 29.08.2013. – 28.08.2018.

06-03-943/9/10
GEN-I d.o.o. Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 7c, 71000 Sarajevo
Period važenja dozvole: 28.01.2011 - 27.01.2016.

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508