Oil and Oil products - Registar
Reg.

06-03-429/49/16

"HIFA-PETROL " d.o.o. Sarajevo

 Hotonj b.b., 71 320 Vogošća

24.05.2016.

24.05.2016.

23.05.2021.

06-03-484/74/16

 „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje

 Autoput b.b., 76 270 Orašje

07.06.2016.

07.06.2016.

06.06.2021.

06-03-503/83/16

 ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

 Maršala Tita 36, 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-502/82/16

„HOLDINA d.o.o. Sarajevo 

 Azize Šaćirbegović 4-b, 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-466/65/16

G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, 71 000  Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-413/43/16

„KONZUM“ d.o.o. Sarajevo

Rajlovačka b.b., 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-451/58/16

„SLIŠKO“ d.o.o. Žepče

Lug b.b., 72 230 Žepče

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-440/55/16

„ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče

Goliješnica b.b., 72 230  Žepče

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-458/64/16

„PAŽIN“ d.o.o. Stolac

Humska b.b., 88 360 Stolac

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-543/105/16

„ALMY“ d.o.o. Zenica

Vrandučka b.b., pečuj, 72 000 Zenica

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-544/106/16

„AME“ d.o.o. Breza

Branilaca grada b.b., 71 370 Breza

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-483/73/16

EOL PETROL d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 18, 71 000 Sarajevo

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-478/71/16

„GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo

Marka Marulića 4, 71 000 Sarajevo

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-531/99/16

„POLO“ d.o.o. Kalesija

Kurtići b.b., 75 260 Kalesija

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-526/94/16

„SIČAJA“ d.o.o. Gornji vakuf-Uskoplje

Pidriš b.b., 70 280 Gornji Vakuf-Uskoplje

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-556/109/16

„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo

Tešanjska broj 24a, 71 000 Sarajevo, Sarajevo-Centar

04.07.2016.

04.07.2016.

03.07.2021.

06-03-494/78/16

DOO „EURO-JET“ Cazin

Ćoralići bb, 77 220 Cazin

11.07.2016.

11.07.2016.

10.07.2021.

06-03-563/113/16

OIL-AC d.o.o. Mostar

Hrvatskih branitelja bb, 88 000 Mostar

11.07.2016.

11.07.2016.

21.07.2021.

06-03-415/45/16

JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“ d.o.o.

Gornje Dubrave bb, 75 273 Živinice

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

06-03-557/110/16

„ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica

Branilaca grada bb, 75 320 Gračanica

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

06-03-392/22/16

„ECOTOK“ d.o.o. Travnik

Donje Putićevo br.106/a, 72 270 Travnik

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

06-03-661/126/16

„VEKTOR-INTEGRA“ d.o.o. Sarajevo

Borak br.2, 71 000 Sarajevo

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

06-03-474/69/16

„PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD

Obilaznica bb, 80 240 Tomislavgrad

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

06-03-653/123/16

Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać

Banjalučka bb, 77 000 Bihać

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

06-03-397/27/16

„ORMAN“ d.o.o. Kiseljak

Žrtava domovinskog rata bb, 71 250 Kiseljak

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

06-03-528/96/16

„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac

Modrac-Studenac bb, 75 300 Lukavac

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

06-03-412/42/16

DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa

Otočkih heroja bb, Bosanska otoka, 77 240 Bosanska Krupa

20 09 2016.

20 09 2016.

19 09 2021

06-03-387/17/16

„SAGA ENERGY“ d.o.o. Sarajevo

Skenderpašina 25, 71 000 Sarajevo

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

06-03-289/14/17

„EL TARIK BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo

Ćamila Sijarića br.26, 71 000 Sarajevo

24.04.2017.

24.04.2017.

23.04.2022.

06-03-419/23/17

„KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik

Tuzlanski put bb, 75 350 Srebrenik

09.06.2017.

09.06.2017.

08.06.2022.

06-03-371/13/16

"HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj

Bukva b.b., 74 260 Tešanj

26.07.2017.

26.07.2017.

05.05.2021.

06-03-526/32/17

„G-TANK“ d.o.o. Vitez

PC 96, 72 250 Vitez

29.08.2017.

29.08.2017.

28.09.2022.

06-03-567/39/17

„TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez

Stara Bila br.48, 72 250 Vitez

29.08.2017.

29.08.2017.

28.09.2022.

06-03-396/26/16

„HIFA“ d.o.o. Tešanj

Bukva broj 9, 74 260 Tešanj

14.07.2017.

14.07.2017.

19.07.2021.

06-03-713/52/17

„LAGER“ d.o.o. Posušje

Južna obilaznica b.b., 88 240 Posušje

14.12.2017.

14.12.2017.

13.12.2022.

06-03-515/88/16

„ERDAL“ d.o.o.

Ul. Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo

02.02.2018.

02.02.2018.

14.06.2021.

06-03-685/130/16

„PROMING“ d.o.o. Bugojno

Šehitluci bb., 70 230 Bugojno

02.02.2018.

02.02.2018.

23.10.2021.

06-03-1035/83/17

„KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj

Ul. 311. lahke brigade bb, 72 240 Kakanj

15.03.2018.

15.03.2018.

14.03.2023.

06-03-80/10/18

„MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Blažuj bb, Sarajevo, 71 210 Ilidža

15.03.2018.

15.03.2018.

14.03.2023.

 

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508