Oil and Oil products - Registar
Reg.

06-03-501/81/16

„HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo

 Azize Šaćirbegovića  4-b, 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-427/48/16

BINVEST d.o.o. Posušje

Čitluk b.b., 88 240 Posušje

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-432/52/16

„HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo

Hotonj b.b., 71 320 Vogošća

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-467/66/16

G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24, 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

06-03-541/103/16

„ALMY“ d.o.o. Zenica

Vrandučka b.b., Pečuj, 72 000 Zenica

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

06-03-389/19/16

„ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče

Goliješnica bb, 72 230 Žepče

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

06-03-663/127/16

Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać

Banjalučka bb, 77 000 Bihać

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

06-03-562/112/16

OIL-AC d.o.o. Mostar

Hrvatskih branitelja bb, 88 000 Mostar

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

06-03-651/122/16

„PAŽIN“ d.o.o. Stolac

Humska bb, 88 360 Stolac

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

06-03-504/84/16

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Maršala Tita br.36, 71 000 Sarajevo

24.10.2016.

24.10.2016.

23.10.2021.

06-03-924/156/16

SILO PAVLOVIĆ d.o.o. Žepče

Selište bb, 72 230 Žepče

23.11.2016.

23.11.2016.

22.11.2021.

06-03-883/154/16

„PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD

Obilaznica bb, 80 240 Tomislavgrad

12.01.2017.

12.01.2017.

11.01.2022.

06-03-1049/169/16

DOO „PETROL-P“ Bihać

Zaobilaznica bb, 77 000 Bihać

13.02.2017.

13.02.2017.

12.02.2022.

06-03-718/137/16

„AREX“ d.o.o. Gradačac

KEREP bb, 76 250 gradačac

26.07.2017.

26.07.2017.

24.08.2021.

06-03-971/72/17

EUROBENZ d.o.o. Grude

Sovići b.b., 88 340 Grude

14.12.2017.

14.12.2017.

13.12.2022.

06-03-1051/85/17

„BROVIS“ D.D. VISOKO

Dobrinje bb, 71 300 Visoko

28.03.2018.

28.03.2018.

27.03.2023.

06-03-1046/84/17

„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo

Ul. tešanjska 24 a, 71 000 Sarajevo

12.04.2018.

12.04.2018.

11.04.2023.

06-03-372/14/16

„HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj

Bukva broj 10, 74 260 Tešanj

14.05.2018.

14.05.2018.

14.06.2021.

Regulatory Commission for Energy in FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
BA-88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Telefon: + 387 36 44 99 00
Faks: + 387 36 333-507 / 508