Road transport of oil products

1

06-03-364/11/16

"BTG"d.o.o. TOMISLAVGRAD

Kolo b.b. 80 240 Tomislavgrad

06.05.2016.

06.05.2016.

05.05.2021.

2

06-03-500/80/16

„HOLDINA“ d.o.o. sarajevo

Azize Šaćirbegović 4-b, 71 000 Sarajevo

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

3

06-03-430/50/16

„HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo

Hotonj b.b., 71 320 Vogošća

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

4

06-03-441/56/16

„ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče

Goliješnica b.b., 72 230 Žepče

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

5

06-03-457/63/16

„PAŽIN“ d.o.o. Stolac

Humska b.b., 88 360 Stolac

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021

6

06-03-490/75/16

„ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje

Autoput b.b., 76 270 Orašje

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

7

06-03-511/86/16

„HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj

Krndija b.b., 74 260 Tešanj

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

8

06-03-538/100/16

„KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik

Tuzlanski put b.b., 75 350 Srebrenik

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

9

06-03-488/76/16

„PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD

Obilaznica b.b., 80 240 Tomislavgrad

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

10

06-03-510/85/16

„PETROBIT“ d.o.o. Tešanj

Krndija b.b., 74 260 Tešanj

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

11

06-03-530/98/16

„POLO“ d.o.o. Kalesija

Kurtići b.b., 75 260 Kalesija

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

12

06-03-407/37/16

„SLIŠKO“ d.o.o. Žepče

Lug b.b., 72 230 Žepče

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

13

06-03-455/61/16

„UNIKOMERC“ d.o.o.

Ledenice donje b.b., 76 250 Gradačac

22.06.2016.

22.06.2016.

21.06.2021.

14

06-03-493/77/16

„HIFA“ d.o.o. Tešanj

Krndija b.b., 74 260 Tešanj

04.07.2016.

04.07.2016.

03.07.2021.

15

06-03-564/114/16

„AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje 40 A, 71 210 Ilidža

11.07.2016.

11.07.2016.

10.07.2021.

16

06-03-480/72/16

„GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo

Marka Marulića 4, 71 000 Sarajevo

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

17

06-03-542/104/16

„ALMY“ d.o.o. Zenica

Vrandučka bb, Pečuj, 72 000 Zenica

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

18

06-03-408/38/16

„KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj

Ul.311. Lahke brigade bb, 72 240 Kakanj

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

19

06-03-558/111/16

„ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica

Branilaca grada bb, 75 320 Gračanica

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

20

06-03-393/23/16

„ECOTOK“ d.o.o. Travnik

Donje Putićevo br.106/a, 72 270 Travnik

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

21

06-03-717/136/16

„STUDEN&CO:AREX“ d.o.o. Gradačac

Kerep bb, 76 250 Gradačac

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

22

06-03-391/21/16

„GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići. Doboj Jug

Ul. 203. brigade 92, 74 203 Matuzići Doboj Jug

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

23

06-03-398/28/16

„ORMAN“ d.o.o. Kiseljak

Žrtava domovinskog rata bb, 71 250 Kiseljak

25.08.2016.

25.08.2016.

24.08.2021.

24

06-03-529/97/16

„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac

Modrac-Studenac bb, 75 300 Lukavac

20.09.2016.

20.09.2012.

19.09.2021

25

06-03-495/79/16

DOO „EURO-JET“ Cazin

Ćoralići bb, 77 220 Cazin

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

26

06-03-406/36/16

„GUDELJ“ d.o.o. Vitez

Poslovni centar 96, 72 250 Vitez

20.09.2016.

20.09.2016.

21.09.2021.

27

06-03-722/138/16

„HIFA-BENZ“ d.o.o. Tešanj

Krndija bb, 74 260 Tešanj

20 09 2016.

20.09.2016.

19.09.2016.

28

06-03-723/139/16

DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa

Otočkih heroja bb, Bosanska otoka, 77 240 Bosanska Krupa

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

29

06-03-518/91/16

„MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. Konjic

Maršala Tita do broja 27, 88 400 Konjic

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

30

06-03-713/133/16

„ZLATA-TRANS“ d.o.o. Sarajevo

Nova cesta br.12, Donja Vogošća, 71 321 Semizovac

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

31

06-03-654/124/16

Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać

Banjalučka bb, 77 000 Bihać

07.10.2016.

07.10.2021.

06.10.2021.

32

06-03-811/148/16

„SJAJ“ Maglaj, d.o.o.

Ulica 1. marta 74 250 Maglaj

07.12.2016.

07.12.2016.

06.12.2021.

33

06-03-1099/174/16

„DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o.

Ulica Alije Izetbegovića bb Lamela P+4+M, 72 240 kakanj

16.12.2016.

16.12.2016.

15.12.2021.

33

06-03-1099/174/16

„DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o.

Ulica Alije Izetbegovića bb Lamela P+4+M, 72 240 kakanj

16.12.2016.

16.12.2016.

15.12.2021.

34

06-03-1050/170/16

DOO „PETROL“ Bihać

Zaobilaznica bb, 77 000 Bihać

12.01.2017.

12.01.2017.

11.01.2022.

35

06-03-1142/179/16

„TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj

Branilaca bb, 72 240 Kakanj

13.02.2017.

13.02.2017.

12.02.2022.

36

06-03-290/15/17

„EL TARIK BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo

Ćamila Sijarića br.26, 71 000 Sarajevo

24.04.2017.

24.04.2017.

23.04.2022.

37

06-03-328/19/17

DOO „REZ“ Cazin

Stijena broj 134, 72 220 Cazin

24.04.2017.

24.04.2017.

23.04.2022.