Opća rasprava (o Revidiranom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XIX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje 

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Revidiranom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno da će FERK obavljati i poslove propisane mu ...

Opširnije...

Opća rasprava („GRID BH“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 23.6.2014. godine pod brojem 06-03-522/15/14 zaprimila od „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Mujada“, na Prusačkoj rijeci, općina Donji Vakuf, instalirane snage 1.281 kW i predviđene godišnje proizvodnje ...

Opširnije...

Opća rasprava („EKO-SAN“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-580-13/22/14 donesene na XIX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.11.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 16.7.2014. godine zaprimio od „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „O.Š. Meša Selimović“, Grad Sarajevo, instalirane snage 23 kW AC (25 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opća rasprava (Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije )

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju Odluke donesene na XIX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uvjeta za razvitak tržišta električne energije. Ovim Zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 70/13 i 5/14) ...

Opširnije...

Obavijest o javnoj licitaciji za prodaju vozila

Na temelju Odluke broj 08-08-283-17/14 donesene na nastavku 19/14 internog sastanka održanog u Mostaru 22.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Opel, model Corsa, sa sljedećim karakteristikama: motor 1,4 litra, benzin, 16 ventila, 66 kW, broj karoserije: WOLOXCF6866019057, broj motora: Z14XEP19FV6845, prva registracija 14.11.2005. godine, registriran do 14.11.2015. godine, prijeđeno ...

Opširnije...