Obavještenja o zahtjevima

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je zaprimila sljedeće zahtjeve:

Opširnije...

Obavijest o javnoj raspravi („ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-660-13/21/15 donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 29.1.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.7.2015. godine zaprimio od „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u ...

Opširnije...

Obavijest o javnoj raspravi („ELCOM“)

Na temelju Odluke broj 06-03-1034-05/37/15 donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 29.1.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 9.12.2015. godine zaprimio od Proizvodnja električne energije „ELCOM“ vl. Izet Jagodić, Đurđevik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad ...

Opširnije...

Obavijest o žalbi 04-05-567/15

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.6.2015. godine FERK pod brojem 04-05-567/15 zaprimio žalbu M.P. iz Z. zastupanog po E.Č. i N.D., odvjetnicima iz Z. ...

Opširnije...

Obavijest o 1. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I. redovite sjednice FERK-a u 2016. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta ...

Opširnije...