Obavijest o 21. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXI. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika ...

Opširnije...

Opel Corsa 1.4 16V - licitacija

Na osnovu Odluke  08-08-283-17/14 donesene na nastavku 19/14 internog sastanka održanog u Mostaru dana 22.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet licitacije:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Opel, model Corsa, sa sljedećim karakteristikama: motor 1,4 litra, benzin, 16 ventila, 66 kW, broj karoserije: WOLOXCF6866019057, broj motora: Z14XEP19FV6845, prva registracija 14.11.2005. godine, registrovan do 14.11.2015. godine,...

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu (PRIMORKA d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 10.10.2014. godine pod brojem 06-03-767/27/14 zaprimila od PRIMORKA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG Zahtjev za izdavanje dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 12. stavak (1) odnosno ...

Opširnije...

Opća rasprava ( „NINO-HA“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 13.11.2014. godine pod brojem 06-03-863/28/14 zaprimila od „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KONAK“, naselje Mravići, općina Doboj Jug, instalirane snage 30,0 kW AC (33,0 kWp DC) i predviđene ...

Opširnije...

Opća rasprava („GRID BH“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-522-11/15/14 donesene na XX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 8.12.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 23.6.2014. godine zaprimio od „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Mujada“, na Prusačkoj rijeci, općina Donji Vakuf, instalirane snage 1.281 kW i predviđene godišnje proizvodnje 7,586 GWh, pod brojem 06-03-522/15/14 o ...

Opširnije...