Obavijest o 15. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne ...

Opširnije...

Opća rasprava (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

Na temelju Odluke broj 06-03-307-12/7/14 donesene na XIV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.8.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI     

FERK je 26.3.2014. godine zaprimio od G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Torlakovac“, na vodotoku rijeke Sokolinski potok, općina Donji Vakuf, instalirane snage 470 kW i predviđene godišnje...

Opširnije...

Opća rasprava („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-389-09/12/14 donesene na XIV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.8.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 29.4.2014. godine zaprimio od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost opskrbe električnom energijom drugog reda, pod brojem 06-03-389/12/14, o čemu je javnost bila obaviještena 22.7.2014. godine u Večernjem listu i Oslobođenju, kao i na internetskoj ...

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu („VESNA-S“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 6.3.2014. godine pod brojem 06-03-244/6/14 zaprimila od „VESNA-S“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Pršljanica 1“, na vodotoku rijeke Veseočice, naselje Vesela, općina Bugojno, instalirane snage 200 kW i ...

Opširnije...

Obavijest o žalbi na suglasnost broj 47452/2014

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako će u predmetu JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KLJUČ razmatrati Elektroenergetsku suglasnost broj 47452/2014 od 5.3.2014. godine koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. O istoj će FERK rješavati sukladno važećim zakonskim propisima.

Više informacija zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.