Opća rasprava o Nacrtu dozvole („NINO-HA“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-863-08/28/14 donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.1.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 13.11.2014. godine zaprimio od „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KONAK“, naselje Mravići, općina Doboj Jug, instalirane snage 30,00 kW AC (33,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 39,20 MWh, pod brojem 06-03-863/28/14 o čemu je javnost bila ...

Opširnije...

Opća rasprava o Nacrtu dozvole (PRIMORKA d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-767-14/27/14 donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.1.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 10.10.2014. godine zaprimio od PRIMORKA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, Zahtjev za izdavanje dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, pod brojem 06-03-767/27/14, o čemu je javnost bila obaviještena 9.12.2014. godine u Večernjem listu i Oslobođenju, kao i internetskoj stranici FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za opskrbu ...

Opširnije...

Obavijest o žalbi br. 04-05-808/14

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 29.10.2014. godine pod brojem 04-05-808/14 zaprimila žalbu H.B. iz S. na Rješenje broj 03-5-29-17051/2014 od 23.9.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavijest o žalbi br. 04-05-807/14

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 27.10.2014. godine pod brojem 04-05-807/14 zaprimila žalbu J.T. iz M. na Rješenje broj III-1-M-2356/14 od 15.10.2014. godine, koje je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 1. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Opširnije...