Opća rasprava (Nacrt pravilnika za izdavanje dozvola iz djelatnosti naftnog gospodarstva)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.9.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno kako će FERK obavljati i ...

Opširnije...

Obavijest o podnesenom Zahtjevu („EMY“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 18.6.2014. godine pod brojem 06-03-517/14/14 zaprimila od „EMY“ d.o.o. Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SE EMY 2“, naselje Mravići, općina Doboj Istok, instalirane snage 30,0 kW AC (33,0 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Obavijest o podnesenom Zahtjevu („BAHEN-GRADNJA“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 8.7.2014. godine pod brojem 06-03-562/18/14 zaprimila od „BAHEN-GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BUJACI“, naselje Bujaci, općina Goražde, instalirane snage 150,0 kW AC (149,75 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Opća rasprava („VESNA-S“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-244-14/6/14 donesene na XVI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 12.9.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.3.2014. godine zaprimio od „VESNA-S“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Pršljanica 1“, na vodotoku rijeke Veseočice, naselje Vesela, općina Bugojno, instalirane snage 200 kW i predviđene godišnje proizvodnje 1,245 GWh i ...

Opširnije...

Obavijest o podnesenom Zahtjevu (PROENERGY d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.8.2014. godine pod brojem 06-03-631/25/14 zaprimila od PROENERGY d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 12. stavak (1) odnosno članku 22. i članku 26. Pravilnika ...

Opširnije...