Obavijest o 13. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII. redovite sjednice FERK-a u 2016. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za ...

Opširnije...

OBAVIJEST ZA JAVNOST O OPĆIM RASPRAVAMA

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, te se pozivaju sve zainteresirane osobe da nazoče i daju usmene komentare na općim raspravama o nacrtima tih dozvola, koje će se održati kako slijedi:

  • po Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad broj 06-03-554/108/16 od 26.4.2016. godine u postupku izmjene i dopune
Opširnije...

Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-563-03/113/16 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.6.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 28.4.2016. godine zaprimio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, pod brojem 06-03-563/113/16, uz koji je podnositelj zahtjeva

Opširnije...

Javna rasprava (DOO „EURO-JET“)

Na temelju Odluke broj 06-03-494-04/78/16 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.6.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 18.4.2016. godine zaprimio od DOO „EURO-JET“ Cazin Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu

Opširnije...

Javna rasprava („AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-566-03/116/16 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.6.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 28.4.2016. godine zaprimio od „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije)

Opširnije...