Obavijest o 12. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XII. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...

Opća rasprava (HEP-Trade d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-418-07/6/15 donesene na XI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 23.6.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 29.4.2015. godine zaprimio od HEP-Trade d.o.o. iz Mostara Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, pod brojem 06-03-418/6/15, o čemu je javnost bila obaviještena 11.6.2015. godine na internetskoj stranici FERK-a, a 12.6.2015. godine u Oslobođenju i Večernjem listu. ...

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu (EURO-POWER d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 4.6.2015. godine pod brojem 06-03-507/10/15 zaprimila od EURO-POWER d.o.o. Tešanj Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 12. stavak (1) odnosno članku 22. i članku 26. Pravilnika za izdavanje dozvola....

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu (ENERGOSOL d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 17.6.2015. godine pod brojem 06-03-555/15/15 zaprimila od ENERGOSOL d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PJEŠIVAC 1“, naselje Pješivac, općina Stolac, instalirane snage 150 kW AC (149,94 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje ...

Opširnije...

Obavijest o žalbi broj 04-04-332/15

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 26.3.2015. godine pod brojem 04-04-332/15 zaprimila žalbu S.Š. iz Z. na Rješenje broj 03-6-401-5501/2015 od 18.3.2015. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.