Obavijest o žalbi (04-05-102-04/17)

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 12.6.2017. godine FERK pod brojem 04-05-102-04/17 zaprimio žalbu D.G. i dr. zastupani po Zajedničkom odvjetničkom

Opširnije...

Obavijest o žalbi (04-05-570/17)

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  30.5.2017. godine FERK pod brojem 04-05-570/17 zaprimio žalbu A.Š. na rješenje broj: 03-04-221-31115/17 od 24.5.2017.

Opširnije...

Obavijest o 13. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu dozvole („IVEX“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-543-03/34/17 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 3.7.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 18.5.2017. godine zaprimio od „IVEX“ d.o.o. Usora Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune ...

Opširnije...