Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-1209-06/186/16 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 28.12.2016. godine zaprimio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („TURBINA“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-270-04/12/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.2.2017. godine zaprimio od „TURBINA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za

Opširnije...

Javna rasprava („PLIVA“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-323-04/18/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.3.2017. godine zaprimio od „PLIVA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...

Javna rasprava („PERO“ Zenica d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-338-05/20/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 9.3.2017. godine zaprimio od „PERO“ Zenica d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...

Javna rasprava („ING-EKO“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-49-07/4/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 12.1.2017. godine zaprimio od „ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju

Opširnije...