Obavijest o žalbi br. 04-05-149/15

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 6.2.2015. godine pod brojem 04-05-149/15 zaprimila žalbu M.P. iz Z. Zastupanog po E.Č i N.D., odvjetnicima iz Z. na Rješenje broj 03-6-206-3029 od 28.10.2014. godine, ...

Opširnije...

Obavijest o 9. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IX. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...

Obavijest o općoj raspravi („OPES“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-241-07/3/15 donesene na VIII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 7.5.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 27.2.2015. godine zaprimio od „OPES“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Dragovići 1“, naselje Dragovići-Jabuka, općina Foča-Ustikolina, instalirane snage 34,5 kWp DC (30 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 34,5 MWh, ...

Opširnije...

Obavijest o zahtjevu za dozvolu (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 21.1.2015. godine pod brojem 06-03-69/1/15, FERK zaprimila Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „VRBAS-ENERGIJA“ d.o.o. Donji Vakuf u postupku prijenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-307/7/14 od 12.9.2014. godine podnositelja ...

Opširnije...

Obavijest o 8. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VIII. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...