Obavijest o 18. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Opća rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP "EPHZHB" d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.10.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno kako je ...

Opširnije...

Opća rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP EPBiH d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.10.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo 

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno ...

Opširnije...

Opća rasprava (PROENERGY d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-631-05/25/14 donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 22.8.2014. godine zaprimio od PROENERGY d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda, pod brojem 06-03-631/25/14, o čemu je javnost bila obaviještena 8.9.2014. godine u Večernjem listu i Oslobođenju, kao i na internetskoj stranici ...

Opširnije...

Opća rasprava („ESPRO“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-539-08/17/14 donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 27.6.2014. godine zaprimio od „ESPRO“ d.o.o. Donji Vakuf Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ESPRO 1“, naselje Kopčić, općina Donji Vakuf, instalirane snage 51,36 kWp DC (60,00 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje ...

Opširnije...