Obavijest o 7. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VII. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne...

Opširnije...

Opća rasprava („SE VEDO 1“)

Na temelju Odluke broj 06-03-240-03/2/15 donesene na VI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.4.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 26.2.2015. godine zaprimio od Mini solarna elektrana „SE VEDO 1“, vl. Kantardžić Elvedin, iz Ilijaša Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju solarna fotonaponska elektrana „VEDO 1“, naselje Donja Karaula, Općina Ilijaš, instalirane snage 12,50 kW AC (10,80 kWp DC) i predviđene godišnje ...

Opširnije...

Obavijest o zahtjevu za dozvolu („OPES“ d.o.o. Sarajevo)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK  

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 27.2.2015. godine pod brojem 06-03-241/3/15 zaprimila od „OPES“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Dragovići 1“, naselje Dragovići-Jabuka, općina Foča-Ustikolina, instalirane snage 34,5 kWp DC (30 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje ...

Opširnije...

Obavijest o 6. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI. redovite sjednice FERK-a u 2015. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije ...

Opširnije...

Priopćenje s 5. redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj redovitoj sjednici donijela odluku kako će se, u postupku po žalbi na elektroenergetsku suglasnost koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, žalitelja TEMPIC-F&A d.o.o. Ključ, održati formalna rasprava, i to 8.4.2015. godine, ...

Opširnije...