Obavijest o zahtjevu (DF GRADNJA d.o.o. )

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 18.11.2014. godine pod brojem 06-03-880/30/14 zaprimila od „BEA“ d.o.o. Mekiš bb - Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „BE.23-1“, naselje Mekiš, općina Tešanj, instalirane snage 23 kWp DC (20 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 25,1 MWh, uz ...

Opširnije...

Obavijest o zahtjevu („BEA“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 14.11.2014. godine pod brojem 06-03-866/29/14 zaprimila od DF GRADNJA d.o.o. Konjic Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Duboki potok“, na rijeci Trešanici, općina Konjic, instalirane snage 808 kW i predviđene godišnje proizvodnje 3,581 GWh, uz koji je podnositelj...

Opširnije...

Opća rasprava (o Nacrtu pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke za djelatnost distribucije električne energije)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na III. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 24.2.2015. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke za djelatnost distribucije električne energije

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), u odnosu na ranije važeći zakon, izmijenjene su i dopunjene nadležnosti FERK-a. Ovim zakonom je propisana nadležnost FERK-a za donošenja metodologije i utvrđivanja tarifnih stavova samo za korištenje distribucijskog ...

Opširnije...

OGLAS za prijem u radni odnos

Na temelju članka 5. Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK (pročišćeni tekst) broj 05-08-1051-15/11 od 24.10.2011. godine i broj 05-08-114-04/13 od 30.1.2013. godine, te članka 4. Priloga broj 2 Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos i raspisivanju oglasa broj 04-08-120-01/15 od 23.2.2015. godine, FERK objavljuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
za sljedeća radna mjesta

Opširnije...

Obavijest o žalbi br. 04-05-944/14

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 8.12.2014. godine pod brojem 04-05-944/14 zaprimila žalbu H.M. na Elektroenergetska suglasnost broj: 209-93256/14 od 19.11.2014. ...

Opširnije...