Obavijest o općoj raspravi (DF GRADNJA d.o.o Konjic)

Na temelju Odluke broj 06-03-101-03/9/17 donesene na V. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.2.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 25.1.2017. godine zaprimio od DF GRADNJA d.o.o. Konjic Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-866/29/14 od 14.4.2015. godine, s novim proizvodnim objektom hidroelektranom „Veliki duboki potok“, na ...

Opširnije...

Obavijest o izboru članova FERK-a

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Marinko Čavara donio je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH 12/17), sukladno kojem se za članove FERK-a na mandatno razdoblje od pet godina...

Opširnije...

Obavijest o 5. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za

Opširnije...

Obavijest o 4. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IV. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u ...

Opširnije...

Javna rasprava („LIQUIVEX“ d.o.o.)

Na osnovi Odluke broj 06-03-927-12/157/16 donesene na III. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 13.2.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 21.9.2016. godine zaprimio od „LIQUIVEX“ d.o.o. Usora Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-927/157/16, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente sukladno članku 19. odnosno članku 24. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz

Opširnije...