Obavijest o prispjelim Zahtjevima

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je zaprimila sljedeće zahtjeve:

  • Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole I. reda od podnositelja JP „Elektroprivreda
Opširnije...

Obavijest o Zahtjevima

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je zaprimila sljedeće zahtjeve: 

  • Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnositelja TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama
Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu („ENERGONOVA“ d.d.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 15.6.2016. godine pod brojem 06-03-714/134/16 zaprimila od „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad

Opširnije...

Javna rasprava („PROMING“ d.o.o.)

Na osnovi Odluke broj 06-03-686-06/131/16 donesene na XX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 7.6.2016. godine zaprimio od „PROMING“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om,

Opširnije...

Javna rasprava (EZPADA d.o.o.)

Na osnovi Odluke broj 06-03-908-03/155/16 donesene na XX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 15.9.2016. godine zaprimio od EZPADA d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvole II. reda

Opširnije...