Opća rasprava (Nacrt pravilnika za izradu i primjenu krivulje opterećenja)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XIII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.7.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika za izradu i primjenu krivulje opterećenja

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uvjeta za razvitak tržišta električne energije, te radi reguliranja tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, utemeljen je FERK, kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe. Zakonom o električnoj energiji u Federaciji ...

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu (G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 26.3.2014. godine pod brojem 06-03-307/7/14 zaprimila od G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik Zahtjev za obnovu dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u mHE „Torlakovac“, na vodotoku rijeke Sokolinski potok, općina Donji Vakuf, instalirane snage 470 kW i predviđene ...

Opširnije...

Obavijest o Zahtjevu („PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o.)

Sukladno članku 15. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 29.4.2014. godine pod brojem 06-03-389/12/14 zaprimila od „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad - licence za djelatnost opskrbe električnom energijom drugog reda, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 12. ...

Opširnije...

Opća rasprava („SOLIS“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-371-09/11/14 donesene na XIII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 21.7.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 23.4.2014. godine zaprimio od „SOLIS“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SOLIS 01“ u naselju Poljice, općina Lukavac, instalirane snage 136,0 kW AC (132,0 kWp DC) i ...

Opširnije...