Obavijest o žalbi na een. suglasnost broj 42126/2013

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 23.6.2014. godine FERK pod brojem 04-05-526/14 zaprimio žalbu I.B. i M.B. zastupanog po I.B. oba iz I. na Elektroenergetsku suglasnost broj 42126/2013 od 03.01.2014. godine i Elektroenergetsku suglasnost broj 42126/2013-1 od 03.01.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavijest o žalbi na een. suglasnost broj 008-06-14/0581

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 1.8.2014. godine pod brojem 04-05-612/14 zaprimila žalbu F.H. iz J. na Elektroenergetsku suglasnost broj 008-06-14/0581 od 11.06.2014. godine, koju je izdalo Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavijest o 18. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII. redovite sjednice FERK-a u 2014. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14) i članaka 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Opća rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP "EPHZHB" d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.10.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno kako je ...

Opširnije...

Opća rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP EPBiH d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.10.2014. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo 

FERK je utemeljen kao specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravne osobe Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), kojim je predviđeno ...

Opširnije...