Obavijest o 10. redovitoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju X. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20.

Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati X. redovitu sjednicu u 2017. godini, u petak, 19.5.2017. godine s početkom u 12 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na X. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

1.      Usvajanje Zapisnika s IX. redovite sjednice FERK-a održane 24.4.2017. godine;

2.      Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva:

2.1.   „TURBINA“ d.o.o. Jajce;

2.2.   „PLIVA“ d.o.o. Jajce;

2.3.   „PERO“ Zenica d.o.o.; 

2.4.   ING-EKO d.o.o. Prozor-Rama; 

3.      Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositellja zahtjeva

         - OIL-AC d.o.o. Mostar;
         - "DELTA PETROL" Kakanj d.o.o.

4.      Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za opskrbu električnom energijom – II. reda, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva AL Trade d.o.o. Mostar;

5.      Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva

5.1.   „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik;

5.2.   Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać;

6.      Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva VELPRO d.o.o. Sarajevo.

 

U Mostaru, 10.5.2017. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-520/17                                                                                    Mile Srdanović