Javna rasprava („KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o.)

Na osnovi Odluke broj 06-03-419-03/23/17 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.5.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 3.4.2017. godine zaprimio od „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na

Opširnije...

Javna rasprava (Doo „ČAVKUNOVIĆ – BAU)

Na osnovi Odluke broj 06-03-468-03/25/17 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.5.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 18.4.2017. godine zaprimio od Doo „ČAVKUNOVIĆ – BAU“ Bihać Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim

Opširnije...

Javna rasprava (OIL-AC d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-1209-06/186/16 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 28.12.2016. godine zaprimio od OIL-AC d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za transport naftnih

Opširnije...

Javna rasprava („TURBINA“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-270-04/12/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.2.2017. godine zaprimio od „TURBINA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za

Opširnije...

Javna rasprava („PLIVA“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-323-04/18/17 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.4.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.3.2017. godine zaprimio od „PLIVA“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije,

Opširnije...