Javna rasprava o Nacrtu dozvole („IVEX“ d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-543-03/34/17 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 3.7.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 18.5.2017. godine zaprimio od „IVEX“ d.o.o. Usora Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune ...

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu dozvole (HSE BH d.o.o.)

Na temelju Odluke broj 06-03-581-03/41/17 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 3.7.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 1.6.2017. godine zaprimio od HSE BH d.o.o. iz Sarajeva Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom – ...

Opširnije...

Javna rasprava (Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ....)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovi odluke donesene na XI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 9.6.2017. godine, upućuje 

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola

FERK je 9.6.2017. godine na XI. redovitoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna

Opširnije...

Javna rasprava („PROMING“ d.o.o.)

Na osnovi Odluke broj 06-03-459-04/24/17 donesene na XI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 9.6.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 13.4.2017. godine zaprimio od „PROMING“ d.o.o. Bugojno Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za transport

Opširnije...