Obavijest o žalbi (04-05-657/17)

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  3.7.2017. godine pod brojem 04-05-657/17 zaprimila žalbu M.H. na rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.5.2017. godine

Opširnije...

Obavijest o žalbi (04-05-607/17)

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  14.6.2017. godine pod brojem 04-05-607/17 zaprimila žalbu E.K. na rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od  23.5.2017. godine koje je

Opširnije...

Obavijest o žalbi br. 04-05-613/17

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  14.6.2017. godine pod brojem 04-05-613/17 zaprimila žalbu JP Ceste Federacije BiH na Prethodnu elektroenergetsku suglasnost –

Opširnije...

Obavijest o žalbi br. 04-05-614/17

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 14.6.2017. godine FERK pod brojem 04-05-614/17 zaprimio žalbu M.V. na rješenje broj: III-1-M-695/17 od 28.3.2017. godine

Opširnije...

Žalba broj 04-05-100-19/17

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 1.8.2017. godine FERK pod brojem 04-05-100-19/17 zaprimio žalbu „HIFA“ d.o.o. Tešanj zastupano po punomoćnici Adonisi ...

Opširnije...