Obavijest o žalbi br. 04-05-614/17

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 14.6.2017. godine FERK pod brojem 04-05-614/17 zaprimio žalbu M.V. na rješenje broj: III-1-M-695/17 od 28.3.2017. godine

koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.