Kvalificirani proizvođači električne energije

Sukladno Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 70/13, 5/14) kvalificirani proizvođač znači proizvođača koji u pojedinačnom objektu za proizvodnju električne energije proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uključujući kombinirani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije, koji je usklađen sa zaštitom okoliša, a koji takav položaj može steći na temelju rješenja Regulatorne komisije za  energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.


Popis kvalificiranih proizvođača (.pdf)