Nadređena Kategorija: Registar dozvola

Dozvole za opskrbu el. energijom - dozvole I. reda

Broj 06-03-739-10/140
Naziv: JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
Adresa: Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
Razdoblje važenja: 1.1.2017. – 31.12.2021
Dozvola / Područje djelovanja

 

Broj 06-03-755/143/16
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. -  Sarajevo
Adresa: Vilsonovo šetalište broj 15, 71 000 Sarajevo
Razdoblje važenja: 1.1.2017. – 31.12.2021.   
Dozvola / Područje djelovanja