Nadređena Kategorija: Registar dozvola

Prethodne dozvole za izgradnju

Broj 06-03-537/34/13
GLOBTEK d.o.o. iz Gruda
Marića strana 301 A, Ružići , 88347 Grude
Dozvola. Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „GLOBTEK"
Razdoblje valjanosti: 23.7.2013. – 22.7.2014. 

Broj 06-03-485/28/13
„ROSE –WOOD" D.O.O. G. Vakuf-Uskoplje
Batuški lug bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ROSE WOOD ENERGY"
Razdoblje valjanosti: 27.8.2013. – 26.8.2014. 

Broj 06-03-488/30/13
ECO SOLAR d.o.o. iz Stoca
Humska bb, 88367 Stolac
Dozvola: Prethodna dozvola z aizgradnju solarne fotonaponske elektrane „ECO Solar 1"
Razdoblje valjanosti: 27.8.2013. – 26.8.2014.

Broj: 06-03-486/29/13
„PODOVI" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Kralja Tomislava bb, 70280 Gornji Vakuf-Uskoplje
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PODOVI 1"
Perido važenja. 23.7.2013. – 22.7.2014.

Broj 06-03-387/27/13
„BIOTECH" d.o.o. Busovača
Kaćuni čep bb, 72264 Kaćuni, Busovača
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BIOTECH"
Razdoblje valjanosti: 23.7.2013. – 22.7.2014. 

Broj 06-03-346/22/13
„EMY" d.o.o. Zenica
Vojvodića put bb, 72000 Zenica
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SE EMY 30 kW Žepče"
Razdoblje valjanosti: 27.8.2013. – 26.8.2014. 

Broj: 06-03-301/19/13
IMK „KULA" Gradačac
Sarajevska bb, 76250 Grdačac
Dozvola: Prethodna dozvola za solarnu fotonaponsku elektranu „KULA 1"
Razdoblje valjanosti: 23.7.2013. – 22.7.2014. 

Broj 06-03-290/18/13
DF Gradnja d.o.o. Konjic
Maršala Tita 49, 88400 Konjic
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Duboki potok"
Razdoblje valjanosti: 23.7.2013. – 22.7.2014. 

06-03-348/24/13
„PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Humska bb, 88360 Stolac
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „PAŽIN“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014.

06-03-347/23/13
OIL AC d.o.o. Mostar
Hrvatskih branitelja bb, 88000 Mostar
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane  „OIL-AC“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-352/25/13
„ESPRO“ d.o.o. Donji Vakuf
770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „ESPRO 1“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-310/20/13
„FURNIR-FIX“ d.o.o. iz Doboj Istoka
Mala Brijesnica bb, 74206 Doboj Istok
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „FURNIR FIX 1“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014.

06-03-235/15/13
„JOP INVEST“ d.o.o. Stolac
Ulica kneza Domagoja bb, 88360 Stolac
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „JOP HODOVO 1“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-261/17/13
„BARA“ d.o.o. Tešanj
Lepenica bb, 74266 Tešanj
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „B 10-1“
Razodblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-123/7/13
Balkan-Solar d.o.o. Bugojno
Ljubnić bb, 70230 Bugojno
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „MSE LJUBNIĆ 7500“
Razodblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-83/6/13
„BINGO“ d.o.o. Tuzla
Rose Hadživukić bb, 75000 Tuzla
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 03“
Razdoblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014. 

06-03-183/11/13 
„BEA“ d.o.o. Mekiš bb – Tešanj
Mekiš bb, 74260 Tešanj
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „BE.23-1“
Razodblje valjanosti: 18.6.2013. – 17.6.2014

Broj: 06-03-146/9/13
Naziv: MAXIMA IST d.o.o. Mostar
Adresa: Hrvatskih branitelja 8/a, 88000 Mostar
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objketa solarne fotonaponske elektrane „STOLAC - A"
Razdoblje valjanosti: 21.5.2013. – 20.5.2014.

Broj: 06-03-131/8/13
Naziv: „SOLIS" d.o.o. Lukavac
Adresa: Poljice b.b., 75300 Lukavac
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objketa solarne fotonaponske elektrane „SOLIS 01"
Razdoblje valjanosti: 21.5.2013. – 20.5.2014.

Broj: 06-03-169/10/13
Naziv: „ REMEDIA" d.o.o.Tuzla
Adresa: Slavinovići-Ušće C-9, lamela 1, prostor br.2., 75000 Tuzla
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objketa solarne fotonaponske elektrane „AHIMBAŠIĆI 1"
Razdoblje valjanosti: 21.5.2013. – 20.5.2014.

Broj: 06-03-82/5/13
Naziv: „ BINGO" d.o.o Tuzla
Adresa: Rose Hadživuković b.b., 75000 Tuzla
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objketa solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 01"
Razdoblje valjanosti: 21.5.2013. – 20.5.2014.

Broj: 06-03-
Naziv: „ BAHEN-GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ul. Senada Poturka Senčija 131, 71000 Sarajevo
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objketa solarne fotonaponske elektrane „BUJACI"
Razdoblje valjanosti: 21.5.2013. – 20.5.2014.

Broj: 06-03-72/3/13
Naziv: "MIP" d.o.o. Mostar
Adresa: Vrapčići bb, 88000 Mostar
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "MIP"
Razdoblje valjanosti: 10.4.2013. – 9.4.2014.

Broj: 06-03-1078/58/12
Naziv: "GRIMIG" d.o.o. iz Doboj Istoka
Adresa: Klokotnica, 74207 Doboj Istok
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "GRIMIG 2"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj 06-03-1077/57/12
Naziv: "Trgovir Energy" d.o.o. iz Gračanice
Adresa: Stjepan polje bb, 75324 Gračanica
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "Trgovir"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

06-03-1120/63/12
“HERCEG” d.o.o. iz Srebrenika
Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “HERCEG”
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj: 06-03-1121/64/12
Naziv: "SARKOP" d.o.o. Srebrenik
Adresa:Tuzlanski put bb, 75359 Srebrenik
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "SARKOP"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj: 06-03-1302/74/12
Naziv: DEPOCOM GREEN ENERGY d.o.o. Mostar
Adresa: Kraljice Katarine 10, 88000 Mostar
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "DEPOCOM SOLAR-PARK MOSTAR"
Razdoblje valjanosti: 14.3.2013. – 13.3.2014.

Broj 06-03-1310/75/12
Naziv: "SV Energija" d.o.o. Tešanj
Adresa: Lepenica 207, 74266 Lepenica, Tešanj
Dozvola. Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "LEPENICA 1"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj: 06-03-1139/67/12
Naziv: "BINGO" d.o.o. Tuzla
Adresa: Rose Hadživukić bb, 75000 Tuzla
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "BINGO SOLAR 2"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj 06-03-1356/84/12
Naziv: "BABILON" d.o.o. Tuzla
Adresa: Alekse Šantića 45, 75000 Tuzla
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "BABILON 1"
Razdoblje valjanosti: 26.3.2013. – 25.3.2014.

Broj: 06-03-1311/76/12
Naziv: "PRAHA" d.o.o. Žepče
Adresa: Ozimica bb, Ozimica, Žepče 72230
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "PRAHA 1-150"
Razdoblje valjanosti: 10.4.2013. – 9.4.2014.

Broj 06-03 1344/81/12 "ENERGETIC ELECTRONIC" d.o.o. Čitluk
Naziv: „ENERGETIC ELECTRONIC" d.o.o. Čitluk
Adresa: Bijakovići bb, 88260 Čitluk
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodmog objekta solarne fotonaponske elektrane "ENERGETIC ELECTRONIC"
Razdoblje valjanosti: 25.2.2013. – 24.2.2014.

Broj 06-03-745/35/12
Naziv: "EBH" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71 000 Sarajevo
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "BOTAŠNICA UŠĆE"
Razdoblje valjanosti: 25.2.2013. – 24.2.2014.

Broj 06-03-746/36/12
Naziv: "EBH" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71 000 Sarajevo
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "RUJEVICA UŠĆE"
Razdoblje valjanosti: 25.2.2013. – 24.2.2014.

Broj 06-03-747/37/12
Naziv: "EBH" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, 71 000 Sarajevo
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "Čardak"
Razdoblje valjanosti: 25.2.2013. – 24.2.2014.

Broj: 06-03-1330/77/12
Naziv: "ENERGONOVA" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Semizovac b.b., 71 320 Vogošća
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „Tržni centar Merkur-Vrapčići
Razdoblje valjanosti: 14.3.2013. – 13.3.2014.

Broj: 06-03-1331/78/12
Naziv: "SENDO" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg heroja broj 35, 71000
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "Zlatka Vuković"
Razdoblje valjanosti: 14.3.2013. – 13.3.2014.

Broj : 06-03-1332/79/12
Naziv: "MIMS-INJŽENJERING" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Semizovac bb., 71 321 Semizovac -Vogošća
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "Klas Centa Mostar"
Razdoblje valjanosti : 14.3.2013. – 13.3.2014.

Broj: 06-03-1302/74/12
Naziv: DEPOCOM GREEN ENERGY d.o.o. Mostar
Adresa: Kraljice Katarine br. 10, 88000 Mostar
Dozvola: Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "DEPOCOM SOLAR – PARK MOSTAR"
Razdoblje valjanosti 14.3.2013. – 13.3.2014.