Javne rasprave

Na temelju Odluke broj 06-03-434-05/29/18 donesene na XI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 11.6.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.4.2018. godine zaprimio od „PI-PI“ d.o.o. Visoko Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PI-PI-150“, naselje Čifluk, općina Visoko, ograničene

Na osnovu Odluke broj 06-03-461-04/30/18 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 28.5.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 18.4.2018. godine zaprimio od „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda pod brojem 06-03-461/30/18, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente,

Na osnovi Odluke broj 06-03-1055-08/86/17 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 28.5.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 27.12.2017. godine zaprimio od GTG plin d.o.o. Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-1055/86/17, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente sukladno članku

Na temelju Odluke broj 06-03-188-06/13/18 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 28.5.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.2.2018. godine zaprimio od JP „VIK“ d.o.o. Zenica Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u hidroelektrani „Čajdraš“, na dovodnom gravitacijskom cjevovodu pitke vode Kruščica-Zenica,

Na temelju Odluke broj 06-03-350-06/25/18 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 28.5.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 13.3.2018. godine zaprimio od „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ZGONE 5“,

Na temelju Odluke broj 06-03-349-06/24/18 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 28.5.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 13.3.2018. godine zaprimio od „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ZGONE 4“, naselje

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe