Javne rasprave

Na temelju Odluke broj 06-03-956-05/77/18 donesene na II. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 11.2.2019. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 9.11.2018. godine zaprimio od AD-TANK d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, pod brojem 06-03-956/77/18, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente,

Na osnovi Odluke broj 06-03-1025-05/78/18 donesene na II. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 11.2.2019. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.12.2018. godine pod brojem 06-03-1025/78/18 zaprimio od JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja električne

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovi odluke donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.1.2019. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.1.2019. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu

Na temelju Odluke broj 06-03-950-04/76/18 donesene na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 21.1.2019. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI 

FERK je 7.11.2018. godine zaprimio od ArcelorMittal Zenica, d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, pod brojem 06-03-950/76/18, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente,

Na temelju Odluke broj 06-03-936-03/74/18 donesene na XXII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 21.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 31.10.2018. godine zaprimio od SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „NEVIĆ POLJE 1“,

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe