Javne rasprave

Na temelju Odluke broj 06-03-721-10/53/17  donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 9.8.2017. godine zaprimio od ENERGY TRADE d.o.o. Usora Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u postupku prijenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-963/53/12 od 26.7.2017. godine sa

„IVEX“ d.o.o. Usora, kao postojećeg imatelja dozvole, na ENERGY TRADE d.o.o. Usora, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX“, na krovu poslovnog objekta „IVEX“ d.o.o. Usora, naselje Žabljak, općina Usora, instalirane snage 25,00 kW AC (30,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 31,977 MWh i u solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX 2“, na krovu dva postojeća objekta, naselje Žabljak, općina Usora, instalirane snage 125,00 kW AC (149,76 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 164,84 MWh, pod brojem 06-03-721/53/17, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 20. i članku 21. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 2/17). Postupajući po članku 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je sukladno članku 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole, pri čemu je imao u vidu kako je ENERGY TRADE d.o.o. Usora postojeći imatelj dozvole, te da je u cilju učinkovitosti i ekonomičnosti postupaka pred FERK-om, potrebno na temelju članka 40. stavak (2) Pravilnika za izdavanje dozvola, na vlastitu inicijativu FERK-a izvršiti izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-608/46/13, koju je FERK izdao 30.9.2013. godine imatelju dozvole ENERGY TRADE d.o.o. Usora. Cilj ovakvog postupanja FERK-a je jednom dozvolom regulirati proizvodnu djelatnost jednog imatelja dozvole u svim objektima kojima raspolaže, što pridonosi pravnoj sigurnosti i zaštiti općeg javnog interesa, ali cilj je i izvršiti ostale potrebne izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-608/46/13 od 30.9.2013. godine, budući da je u razdoblju nakon izdavanja te dozvole došlo do promjene podzakonskih akata i FERK-ovih pravila i propisa.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za ENERGY TRADE d.o.o. Usora, FERK-u od dana objavljivanja ove obavijesti do 3.11.2017. godine do 12 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za  stjecanje statusa umješača od dana objavljivanja ove obavijesti do 3.11.2017. godine do 12 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati uposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba

NACRTI DOZVOLA

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe