Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovi odluke donesene na VII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 12.4.2018. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola           

FERK je 12.4.2018. godine na VII. redovitoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o

metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola s Obrazloženjem, te vas pozivamo na sudjelovanje na općoj raspravi FERK-a o Nacrtu pravilnika.

FERK će održati opću raspravu o Nacrtu pravilnika 20.4.2018. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 11 sati.

Na opću raspravu mogu doći sve zainteresirane pravne i fizičke osobe kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na Nacrt pravilnika. Presliku Nacrta pravilnika i Obrazloženja uz isti možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnositi pisane komentare na Nacrt pravilnika u razdoblju od dana objavljivanja obavijesti do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 23.4.2018. godine do 15 sati.

FERK će na svojoj internetskoj stranici objaviti zaprimljene komentare i izvješće voditelja postupka s održane opće rasprave.

 

NACRT SA OBRAZLOŽENJEM

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe