Javne rasprave

Na osnovi Odluke broj 06-03-1025-05/78/18 donesene na II. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 11.2.2019. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.12.2018. godine pod brojem 06-03-1025/78/18 zaprimio od JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja električne

energije broj 06-03-730/31/12 od 18.12.2012. godine s novim proizvodnim objektom vjetroelektranom „Mesihovina“, općina Tomislavgrad, instalirane snage 50,6 MW i predviđene godišnje proizvodnje 165,17 GWh, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 20. i članku 21. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 2/17). Postupajući po članku 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je sukladno članku 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije, FERK-u od dana objavljivanja ove obavijesti do 20.2.2019. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za stjecanje statusa umješača od dana objavljivanja ove obavijesti do 20.2.2019. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati zaposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

NACRTI

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe