Obavijesti za javnost

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici razmatrala je Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Analizom dostavljenog

Na osnovi Pravilnika o radu (prečišćeni tekst) broj 05-08-104-02/17 od 10.4.2017. godine, broj 05-08-119-18/18 od 8.11.2018. godine i broj 08-08-127-05/18 od 27.11.2018. godine, te Odluke broj 08-08-141-16/18 donesene na nastavku 21/18 internog sastanka održanom u Mostaru 19.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

Od 17. prosinca 2018. godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK nalazi na novoj adresi:  

Na temelju Odluke broj 01-07-859-05/18 donesene na XXI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Od 1.1.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati opskrbljivača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci u slučaju da na tržištu električne energije ne odaberu opskrbljivača imaju pravo

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi  0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh). Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije ...

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici obnovila je dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu SOLIK d.o.o., iz Prozora-Rame. Proizvodnja električne energije obavlja se u proizvodnom objektu - solarna fotonaponska elektrana „PROZOR“, u naselju Gmići, općina Prozor-Rama, s predviđenom godišnjom proizvodnjom 190,00 MWh (megavat sati).

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe