Obavijesti za javnost

Na temelju Odluke broj 01-02-1044-01/13 donesene na XV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 4.9.2013. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje sljedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Dana 28.8.2013. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 66/13, objavljen je novi Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 5.9.2013. godine, od kada na teritoriju Federacije BiH prestaje primjena Zakona o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH, broj 41/02 i 38/05).

U cilju pravilnog i pravodobnog obavještavanja, kako kupaca i imatelja dozvola za rad-licenci, odnosno prethodnih dozvola za izgradnju elektroprivrednih objekata, tako i budućih podnositelja zahtjeva kojima se pokreću postupci pred FERK-om, obavještavamo javnost kako od dana stupanja na snagu Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), odnosno od 5.9.2013. godine, sukladno odredbama...

...istog:

- Regulatorna komisija za električnu energiju osnovana Zakonom o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH, broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09 i 83/11) nastavlja s radom prema odredbama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13);

- Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13) mijenja ime u Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;

- Nadležnosti i obveze Regulatorne komisije su izmjenjene i dopunjene, te pored ostalog nije u nadležnosti Regulatorne komisije izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnih elektroenergetskih objekata;

- Regulatorna komisija je dužna uskladiti svoj rad i akte s odredbama ovog zakona u rokovima propisanim zakonom, a do donošenja podzakonskih propisa na temelju ovog zakona primjenjuju se važeći podzakonski propisi.

O daljnjim aktivnostima vezanim za rad FERK-a sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13) javnost će biti pravodobno obavještavana.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe