Obavijesti za javnost

Na temelju Odluke broj 01-07-883-11/17 donesene na III. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 15.2.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Od 1.1.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati opskrbljivača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci u slučaju da na tržištu električne energije ne odaberu opskrbljivača imaju pravo

na univerzalnu uslugu opskrbe električnom energijom preko javnog opskrbljivača. Odlukom o utvrđivanju pružatelja javne/univerzalne usluge i rezervnog opskrbljivača (Službene novine Federacije BiH, broj 84/14) ovaj status je dodijeljen nositeljima važećih dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola I. reda JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, svakom na području svog djelovanja.

S obzirom na to da FERK, sukladno odredbama Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača (Službene novine Federacije BiH, broj 89/14), kojim je propisana i Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH, daje suglasnost na cijene usluge javnog opskrbljivača koje javni opskrbljivač predlaže ili iste utvrđuje ukoliko javni opskrbljivač nije predložio cijene isporuke električne energije u okviru univerzalne usluge sukladno navedenoj metodologiji, obavještavamo vas da je 31.1.2018. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo dostavilo prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo FERK-u na suglasnost.

Predložene cijene se odnose na cijene usluga koje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pruža kao javni opskrbljivač i koje će se, u slučaju davanja suglasnosti FERK-a na iste, primjenjivati od 1.4.2018. godine. Dostavljeni prijedlog možete pogledati ovdje.

FERK će sukladno propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljeni prijedlog kako bi utvrdio jesu li predložene cijene sukladne Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena. 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe