Obavijesti za javnost

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala je Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu „PI-PI“ d.o.o. Visoko, i to za proizvodni objekt solarna fotonaponska elektrana

„PI-PI-150“, koja se nalazi u naselju Čifluk, općina Visoko, predviđene godišnje proizvodnje 170,00 MWh (megavat sati). Ova dozvola izdana je na razdoblje valjanosti pet godina.

Gospodarskom društvu GEN-I d.o.o. Sarajevo postojeća Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda izmijenjena je i dopunjena sukladno zahtjevu podnositelja, te je usklađena s uvjetima ostalih dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvolama II. reda, s tim da je razdoblje valjanosti dozvole ostalo nepromijenjeno tj. do 7.1.2021. godine.

U postupak javne rasprave upućena su dva Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije: podnositelja zahtjeva „ELGRAD“ d.o.o. Jajce i ENEGY TRADE d.o.o. Usora.

Nacrti dozvola se mogu preuzeti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preko internetske stranice. Zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o predmetnim nacrtima, kao i mogućnostima sudjelovanja u postupku preko web stranice www.ferk.ba.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe