Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20.

Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XV. redovitu sjednicu u 2017. godini, u četvrtak, 14.9.2017. godine s početkom u 12 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XV. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s XIV. redovite sjednice FERK-a održane 29.8.2017. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ADRIJA-PRODUKT“ d.o.o. Zenica;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva „BROTIS“ d.o.o. Čitluk;
  4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva HIFA d.o.o. Tešanj;
  5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj;
  6. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: III-1-M-695/17 od 28.3.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
  7. Razmatranje i donošenje Zaključka po žalbi na Akt broj: 03-4-3-14618 od 7.3.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

 

U Mostaru, 7.9.2017. godine                                                           PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-764/17                                                                                    Mile Srdanović

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe