Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVII. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH,

broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVII. redovitu sjednicu u 2017. godini, u utorak, 24.10.2017. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. redovite sjednice FERK-a održane 4.10.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „INTER“ d.o.o. Tešanj;
 3. Razmatranje i donošenje Zaključka kojim se odobrava provedba postupka prijenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-963/53/12 izdane 26.7.2017. godine sa „IVEX“ d.o.o. Usora na ENERGY TRADE d.o.o. Usora;
 4. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka za podnositelja zahtjeva:
  - ENERGY TRADE d.o.o. Usora;
  - Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vl. Slavka Žilića, iz Prozora-Rame;
  - GP TOMING d.o.o. Grude;
 5. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva Obrt „MIRNA LUKA“, vl. Željko Kozina, Čapljina;
 6. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03‐4-221-38083/17 od 23.6.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: III-1-M-1554/17 od 11.7.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

 

 

U Mostaru, 17.10.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-858/17                                                                                    Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe