Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

(Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVIII. redovitu sjednicu u 2017. godini, u utorak, 7.11.2017. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVIII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII. redovite sjednice FERK-a održane 24.10.2017. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o tekstu Obavijesti za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar FERK-u na suglasnost;
 3. Razmatranje i odlučivanje o tekstu Obavijesti za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na suglasnost;
 4. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 5. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva:
  • ENERGY TRADE d.o.o. Usora;
  • Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vl. Slavko Žilić, iz Prozora-Rame;
  • GP TOMING d.o.o. Grude;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva Obrt „MIRNA LUKA“, vl. Željko Kozina, Čapljina;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom imatelju dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže.

 

U Mostaru, 30.10.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-882/17                                                                                       Jasmin Bešo

 

U Mostaru, 30.10.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-882/17                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe