Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije

BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati I. redovitu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 15.1.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na I. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s XX. redovite sjednice FERK-a održane 14.12.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva O.O. „KALIM-PROFIL“ Tešanj;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva Djelatnost srodna obrtničkoj-Proizvodnja električne energije - „PAPE“;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva „MERKEZ-OIL“ d.o.o. Novi Travnik;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
  a) Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva;
  b) G-Petrol d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i donošenje rješenja po žalbi na:
  a) Rješenje broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.9.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo
  b) Rješenje broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.9.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

 

U Mostaru, 5.1.2018. godine                                                            PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-15/18                                                                                         Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe