Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati II. redovitu sjednicu u 2018. godini, u petak, 2.2.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na II. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s I. redovite sjednice FERK-a održane 15.1.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu Pravilnika o nadgledanju, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva Solarna elektrana „ENERGO SOLAR“, vl. Nikola Marić;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za opskrbu električnom energijom -dozvole II: reda, podnositelja zahtjeva:
  • Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva;
  • G-Petrol d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za s trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imatelju dozvole:
  • „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
  • „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice;
 11. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.9.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.9.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-2-221-32417/2017 od 30.8.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

 

U Mostaru, 24.1.2018. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-91/18                                                                                         Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe