Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju III. redovite sjednice FERK-a u 2017. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i

članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati III. redovitu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 15.2.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na III. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s II. redovite sjednice FERK-a održane 2.2.2018. godine;
  2. Razmatranje i usvajanje teksta Obavijesti za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na suglasnost;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „AREX“ d.o.o. Gradačac; (izmjena)
  4. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom imatelju dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug;
  5. Razmatranje i donošenja Rješenja o oduzimanju Dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda imatelju dozvole BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik;
  6. Razmatranje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar; (obnova)
  7. Razmatranje i rješavanje o žalbi na Rješenje broj 03-2-221-36702/2017 od 5.10.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

U Mostaru, 8.2.2018. godine                                                                 PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-202/18                                                                                            Jasmin Bešo

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe