Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IV. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj

24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati IV. redovitu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 27.2.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na IV. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa III. redovite sjednice FERK-a održane 15.2.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o nadgledanju;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „EKO REM“ d.o.o. Sarajevo;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
  • „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj;
  • „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva „Srednjobosanske šume“/„Šume Središnje Bosne“/„Средњабосанскe шумe“ d.o.o. iz Donjeg Vakufa;
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva „BFS“ d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i rješavanje po žalbi na akt broj: 03-6-20204-11228/17 od 1.6.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 9. Razmatranje i usvajanje Završnog obračuna FERK-a za 2017. godinu.

U Mostaru, 19.2.2018. godine                                                               PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-271/18                                                                                            Jasmin Bešo

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe