Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VII. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15)

i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati VII. redovitu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 12.4.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na VII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa VI. redovite sjednice FERK-a održane 28.3.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju nacrta Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola s Obrazloženjem, Odluke o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imatelje dozvole „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak.

 

U Mostaru, 5.4.2018. godine                                                           PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-421/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe