Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VIII. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati VIII. redovitu sjednicu u 2018. godini, u petak, 20.4.2018. godine s početkom u 12 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na VIII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VII. redovite sjednice FERK-a održane 12.4.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu Mrežnih pravila distribucije operatora distribucijskog sustava Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na krivulje opterećenja;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje; (izvjestilac: N.Alikadić)
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva: (izvjestilac: E.Hukić)
  • Solarna elektrana „SOLAR-B“, vl. Ante Barišić;
  • Solarna elektarna „K - SOLAR“, vl. Petar Kudić;
 6. Razmatranja i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 201350/2017 od 21.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Rješenje broj 03-6-04-25702/17 od 25.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o poduzimanju mjera nakon obavljenog nadgledanja imatelja dozvole Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK za Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju;

 

U Mostaru, 12.4.2018. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-443/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe