Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IX. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati IX. redovitu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 14.5.2018. godine s početkom u 12 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na IX. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s VIII. redovite sjednice FERK-a održane 20.4.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva:
  • Solarna elektrana „SOLAR-B“, vl. Ante Barišić;
  • Solarna elektrana „K - SOLAR“, vl. Petar Kudić;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva:
  • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
  • „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „HIFA“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imatelju dozvole „BRKIĆ-PETROL“ d.o.o. Zenica;
 7. Razmatranja i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj 03-3-26-3971/2018 od 20.3.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar;
  • Rješenje broj 03-5-221-27330/2017 od 22.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
 8. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva „Širbegović Inženjering“ d.o.o. Gračanica.

 

U Mostaru, 7.5.2018. godine                                                           PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-501/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe