Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju X redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati X redovnu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na X redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IX redovne sjednice FERK-a održane 14.05.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „INTRADE ENERGIJA“ d.o.o. Sarajevo; (izmjena)
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  • JP „VIK“ d.o.o. Zenica; (obnova)
  • „G.M.C. BiH“ d.o.o. Orašje; (obnova)
  • „ELEKTRO GRUPA“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  • „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipe Leovac, iz Jajca; (solarna fotonaponska elektrana „ZGONE 4“)
  • „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipe Leovac, iz Jajca; (solarna fotonaponska elektrana „ZGONE 5“)
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva GTG plin d.o.o. Zenica;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva:
  • JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
  • TRANSPORTBETON d.o.o. iz Kiseljaka;
 7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj:  03-4-221-8018/18 od 07.02.2018.  godine  koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

 

 

U Mostaru, 18.05.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-536/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe