Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIV. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIV. redovitu sjednicu u 2018. godini, u ponedjeljak, 27.8.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33. 

Na XIV. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XIII. redovite sjednice FERK-a održane 17.7.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva:
    • SOLIK d.o.o. Prozor-Rama; (obnova)
    • „GRID BH” d.o.o. Sarajevo; (izmjena i dopuna)
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo. (obnova)

U Mostaru, 20.8.2018. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-754/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe