Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XV. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj

24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XV. redovitu sjednicu u 2018. godini, u srijedu, 12.9.2018. godine s početkom u 12 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XV. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XIV. redovite sjednice FERK-a održane 27.8.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
  • PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD;
  • „ELEKTRO-SOLAR“, vlasnik Fehim Suljanović;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo; (obnova)
 5. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Plana izgradnje i rekonstrukcije distribucijske mreže za 2018. godinu Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar;
 7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: 03-4-221/40862/18 od 2.7.2018.  godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

 

 

U Mostaru, 4.9.2018. godine                                                           PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-778/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe