Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVI. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVI. redovitu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 25.9.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVI. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s XV. redovite sjednice FERK-a održane 12.9.2018. godine;
  2. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ELEKTRO-SOLAR“, vlasnik Fehim Suljanović;
  3. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD;
  4. Razmatranje Rješenja po prijedlogu Dozvole za ospkrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (obnova);
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški;
  6. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „COMEX“ d.o.o. Tešanj;
  7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: III-1-G-72/18 od  18.1.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude.

 

U Mostaru, 17.9.2018. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-823/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe