Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVII. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini 

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije

BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVII. redovitu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 4.10.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. redovite sjednice FERK-a održane 25.9.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenja Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ASCOM“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (obnova);
  5. Razmatranje i donošenje Rješenja po zahtjevu za izdavanje Dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva GAS PETROL d.o.o. Tešanj;
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Plana razvitka i izgradnje distribucijske mreže za 2018. godinu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
  7. Razmatranje i odlučivanje o izboru predsjednika FERK-a na razdoblje od godinu dana.

 

 

 

U Mostaru, 26.9.2018. godine                                                         PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-844/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe