Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XVIII. redovitu sjednicu u 2018. godini, u srijedu, 24.10.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XVIII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII. redovite sjednice FERK-a održane 4.10.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „GROHS H&G“ d.o.o. Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom imatelju dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva ICT d.o.o. iz Širokog Brijega;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva „TRANSPORT BETON“ d.o.o. Kiseljak;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva BARAĆ - CO o.o. Čitluk;
 8. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-4-221-18800/18 od 28.3.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.6.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: UPI 03 3-11443/2018 od 14.9.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.

 

U Mostaru, 16.10.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-893/18                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe