Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIX. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini 

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH,

broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIX. redovitu sjednicu u 2018. godini, u petak, 16.11.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

 

Na XIX. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s XVIII. redovite sjednice FERK-a održane 24.10.2018. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za pružanje univerzalne usluge;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva ICT d.o.o. iz Širokog Brijega; (izmjena i dopuna)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva BARAĆ-CO o.o. Čitluk;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva „EBH“ d.o.o. Sarajevo; (obnova)
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
  • Fotonaponska elektrana GAMA, vl. Zoran Marić, Mira Marić i Miroslav Galić, iz Mostara;
  • „NSSN“ d.o.o. Mostar; (obnova)
 9. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara;
 10. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama;
  • PROSLAP 1;
  • PROSLAP 2;
  • PROSLAP 3;
  • PROSLAP 4;
  • PROSLAP 5;
 11. Razmatranje i donošenje Zaključka u postupku trajnog oduzimanja Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-310/17/17 od 3.7.2017. godine imatelju dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže;
 12. Razmatranje i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj 03-4-221-40519/18 od 19.9.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Elektroenergetsku suglasnost broj: 11-05-2018/0111-4 koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Elektro-Čapljina.

 

 

U Mostaru, 8.11.2018. godine                                                         PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-953/18                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe