Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, ...

... broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XX. redovitu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 27.11.2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XX. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s XIX. redovite sjednice FERK-a održane 16.11.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo na krivulje opterećenja;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „Veliko sunce“ d.o.o.  iz Stoca; (obnova)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva:
  • Fotonaponska elektrana GAMA, vl. Zoran Marić, Mira Marić i Miroslav Galić, iz Mostara;
  • „NSSN“ d.o.o. Mostar.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
  • GP TOMING d.o.o Grude; (izmjena i dopuna);
  • HEET d.o.o. Prozor-Rama;
  • TIK“ d.o.o. Jelah bb-Tešanj.
 6. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: 03-2-221-29763/2018 od 28.9.2018. godine, koje je donijelo Javno  preduzeće  Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać ;
 7. Razmatranje i odlučivanje o Godišnjem planu nadgledanja za 2019. godinu;

U Mostaru, 16.11.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-982/18                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe