Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXII. redovite sjednice FERK-a u 2018. godini 

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije

BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XXII. redovitu sjednicu u 2018. godini, u petak, 21.12.2018. godine s početkom u 10 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12A.

Na XXII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s XXI. redovite sjednice FERK-a održane 10.12.2018. godine;
  2. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnositelja zahtjeva:
    • SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika;
    • „HE Energy“ d.o.o. Stolac. (obnova)

U Mostaru, 13.12.2018. godine                                                       PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-1042/18                                                                                   Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe