Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju II. redovite sjednice FERK-a u 2019. godini 

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

(Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati II. redovitu sjednicu u 2019. godini, u ponedjeljak, 11.2.2019. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12A.

Na II. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s I. redovite sjednice FERK-a održane 21.1.2019. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelja zahtjeva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.;
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva AD TANK d.o.o. Stolac;
  5. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Rješenje broj: 233629/2018 od 23.11.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

U Mostaru, 30.1.2019. godine                                                         PREDSJEDNICA FERK-a

Broj: 01-01-113/19                                                                                     Sanela Pokrajčić

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe