Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 8.6.2018. godine FERK pod brojem 04-05-407-03/18 zaprimio žalbu UG RVI „STARI GRAD“ MOSTAR  na rješenje broj: 03-3-7114/2018 od 24.5.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 25.5.2018. godine FERK pod brojem 04-05-549/18 zaprimio žalbu S.P. zastupana po punomoćniku Sanelu Neziriću odvjetniku iz Sarajeva na rješenje broj: 03-4-221-22182/18 od 14.5.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je  7.6.2018. godine pod brojem 04-05-83-05/18 zaprimila žalbu S.F. na rješenje broj:  215529/2018 od 10.5.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 15.5.2018. godine FERK pod brojem 04-05-524/18, zaprimio žalbu I.G. na rješenje broj: 209849/2018 od 30.3.2018.godine, te 22.5.2018. godine pod brojem 04-05-524-01/18 žalbu na  rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.5.2018. godine, koja je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. Po žalbama FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 23.4.2018. godine FERK pod brojem 04-05-473/18 zaprimio žalbu E.K. na rješenje broj:  03‐4‐221-21297/18 od 6.4.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 7.6.2018. godine FERK pod brojem 04-05-587/18, zaprimio žalbu E.D. na rješenje broj: 03-4-221-32296/18 od 25.5.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe