Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 22.11.2018. godine pod brojem 04-05-1048-16/17 zaprimila žalbu „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez na Rješenje broj: III-2-1855/18 od 26.10.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 2.7.2018. godine pod brojem 04-05-633/18 zaprimio žalbu M.G. zastupan po Odvjetničkom uredu „Ćupina & Co“ d.o.o. Mostar na Rješenje broj: III-1-G-72/18 od 18.1.2018. godine koje je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 5.11.2018. godine FERK pod brojem 04-05-944/18 zaprimio žalbu F.M. zastupan po Zajedničkom odvjetničkom uredu „Kebo & Guzin“ iz Mostara na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 5.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 15.10.2018. godine FERK pod brojem 04-05-641-08/18 zaprimio žalbu žalitelja „VARADERO“ d.o.o.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 30.7.2018. godine FERK pod brojem 04-05-731/18 zaprimio žalbu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe