Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 11.9.2017. godine FERK pod brojem 04-05-773/17 zaprimio žalbu D.J. zastupan po punomoćniku Ivanu Grubešiću odvjetniku iz Novog Travnika na Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.08.2017. godine koje je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 23.10.2017. godine FERK pod brojem 04-05-102-08/17 zaprimio žalbu D.G. i dr. zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Jurišić i Ćulanić iz Mostara na Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od  27.09.2017. godine koji je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Kako je 24.7.2017. godine FERK pod brojem 04-05-691/17 zaprimio žalbu S.Z. na rješenje broj: 03‐4-221-38083/17 od

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 28.8.2017. godine FERK pod brojem 04-05-745/17 zaprimio žalbu Stolačkih podruma d.o.o. Stolac na Rješenje broj:

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  3.7.2017. godine pod brojem 04-05-657/17 zaprimila žalbu M.H. na rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.5.2017. godine

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  14.6.2017. godine pod brojem 04-05-607/17 zaprimila žalbu E.K. na rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od  23.5.2017. godine koje je

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe