Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 5.11.2018. godine FERK pod brojem 04-05-944/18 zaprimio žalbu F.M. zastupan po Zajedničkom odvjetničkom uredu „Kebo & Guzin“ iz Mostara na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 5.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 15.10.2018. godine FERK pod brojem 04-05-641-08/18 zaprimio žalbu žalitelja „VARADERO“ d.o.o.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 30.7.2018. godine FERK pod brojem 04-05-731/18 zaprimio žalbu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK    

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 6.7.2018. godine pod brojem 04-05-641/18 zaprimila žalbu žalitelja „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj 03-4-221-18800/18  od  28.3.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK   

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 3.10.2018. godine pod brojem 04-05-407-13/18 zaprimila žalbu UG RVI „STARI GRAD“ MOSTAR  na Rješenje broj: 03-3-11443/2018 od 14.9.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK   

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 18.7.2018. godine pod brojem 04-05-8-06/18 zaprimila žalbu A.P. zastupan po punomoćniku Kenanu Bajramoviću odvjetniku iz Zenice na Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.6.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe